Huldreveien 3
4330 ÅLGÅRD

Huldreveien 3, 4330 ÅLGÅRD er ei adresse i Gjesdal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Huldreveien 3, 4330 ÅLGÅRD:

  • Postnummer: 4330 ÅLGÅRD
  • Gards-/bruksnummer: 5 / 456 i 1122 Gjesdal
  • Grunnkrins: 101 SENTRUM
  • Valkrins: 1 ÅLGÅRD
  • Kyrkjesogn: 6030502 Ålgård
  • Tettstad: Ålgård/Figgjo

Huldreveien

Huldreveien er ein veg i Gjesdal kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Huldreveien 1 4330 ÅLGÅRD 58.7633, 5.8486 5 / 455
Huldreveien 2 4330 ÅLGÅRD 58.7633, 5.8480 5 / 452
Huldreveien 3 4330 ÅLGÅRD 58.7634, 5.8484 5 / 456
Huldreveien 4 4330 ÅLGÅRD 58.7633, 5.8478 5 / 453
Huldreveien 5 4330 ÅLGÅRD 58.7635, 5.8481 5 / 457
Huldreveien 6 4330 ÅLGÅRD 58.7634, 5.8476 5 / 454
Huldreveien 7 4330 ÅLGÅRD 58.7635, 5.8479 5 / 458
Huldreveien 8 4330 ÅLGÅRD 58.7634, 5.8473 5 / 461
Huldreveien 9 4330 ÅLGÅRD 58.7636, 5.8476 5 / 459
Huldreveien 10 4330 ÅLGÅRD 58.7634, 5.8470 5 / 462
Huldreveien 11 4330 ÅLGÅRD 58.7636, 5.8472 5 / 460
Huldreveien 12 4330 ÅLGÅRD 58.7634, 5.8467 5 / 463
Huldreveien 13 4330 ÅLGÅRD 58.7636, 5.8470 5 / 464
Huldreveien 15 4330 ÅLGÅRD 58.7636, 5.8467 5 / 465
Huldreveien 17 4330 ÅLGÅRD 58.7636, 5.8464 5 / 466

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken