Industriveien 7
4330 ÅLGÅRD

Industriveien 7, 4330 ÅLGÅRD er ei adresse i Gjesdal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Industriveien 7, 4330 ÅLGÅRD:

  • Postnummer: 4330 ÅLGÅRD
  • Gards-/bruksnummer: 6 / 663 i 1122 Gjesdal
  • Grunnkrins: 105 OPSTAD
  • Valkrins: 2 OPSTAD/BÆRLAND
  • Kyrkjesogn: 6030502 Ålgård
  • Tettstad: Ålgård/Figgjo

Industriveien

Industriveien er ein veg i Gjesdal kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Industriveien 6A 4330 ÅLGÅRD 58.7758, 5.8378 6 / 590
Industriveien 6B 4330 ÅLGÅRD 58.7756, 5.8375 6 / 590
Industriveien 6C 4330 ÅLGÅRD 58.7755, 5.8373 6 / 590
Industriveien 7 4330 ÅLGÅRD 58.7760, 5.8373 6 / 663
Industriveien 8 4330 ÅLGÅRD 58.7758, 5.8366 6 / 584
Industriveien 8A 4330 ÅLGÅRD 58.7761, 5.8365 6 / 661
Industriveien 9 4330 ÅLGÅRD 58.7766, 5.8365 6 / 373
Industriveien 9A 4330 ÅLGÅRD 58.7762, 5.8369 6 / 846
Industriveien 10 4330 ÅLGÅRD 58.7762, 5.8359 6 / 374
Industriveien 11 4330 ÅLGÅRD 58.7768, 5.8361 6 / 414
Industriveien 12 4330 ÅLGÅRD 58.7770, 5.8345 6 / 280
Industriveien 13 4330 ÅLGÅRD 58.7774, 5.8353 6 / 276
Industriveien 14 4330 ÅLGÅRD 58.7773, 5.8340 6 / 281
Industriveien 15 4330 ÅLGÅRD 58.7774, 5.8347 6 / 278
Industriveien 16 4330 ÅLGÅRD 58.7777, 5.8335 6 / 346
Industriveien 17 4330 ÅLGÅRD 58.7776, 5.8347 6 / 277
Industriveien 18 4330 ÅLGÅRD 58.7777, 5.8333 6 / 346
Industriveien 19 4330 ÅLGÅRD 58.7778, 5.8340 6 / 796
Industriveien 20 4330 ÅLGÅRD 58.7777, 5.8333 6 / 346
Industriveien 22 4330 ÅLGÅRD 58.7778, 5.8332 6 / 346

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken