Jærbubråtet 6
4330 ÅLGÅRD

Jærbubråtet 6, 4330 ÅLGÅRD er ei adresse i Gjesdal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jærbubråtet 6, 4330 ÅLGÅRD:

  • Postnummer: 4330 ÅLGÅRD
  • Gards-/bruksnummer: 5 / 262 i 1122 Gjesdal
  • Grunnkrins: 101 SENTRUM
  • Valkrins: 1 ÅLGÅRD
  • Kyrkjesogn: 6030502 Ålgård
  • Tettstad: Ålgård/Figgjo

Jærbubråtet

Jærbubråtet er ein veg i Gjesdal kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 7.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jærbubråtet 1 4330 ÅLGÅRD 58.7634, 5.8432 5 / 248
Jærbubråtet 2A 4330 ÅLGÅRD 58.7633, 5.8438 5 / 250
Jærbubråtet 2B 4330 ÅLGÅRD 58.7633, 5.8439 5 / 250
Jærbubråtet 2C 4330 ÅLGÅRD 58.7634, 5.8439 5 / 250
Jærbubråtet 2D 4330 ÅLGÅRD 58.7633, 5.8440 5 / 250
Jærbubråtet 3 4330 ÅLGÅRD 58.7632, 5.8433 5 / 606
Jærbubråtet 4A 4330 ÅLGÅRD 58.7632, 5.8441 5 / 614
Jærbubråtet 4B 4330 ÅLGÅRD 58.7631, 5.8442 5 / 249
Jærbubråtet 5 4330 ÅLGÅRD 58.7631, 5.8437 5 / 264
Jærbubråtet 6 4330 ÅLGÅRD 58.7629, 5.8445 5 / 262
Jærbubråtet 7 4330 ÅLGÅRD 58.7629, 5.8439 5 / 273

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken