Jærbuveien 5
4330 ÅLGÅRD

Jærbuveien 5, 4330 ÅLGÅRD er ei adresse i Gjesdal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jærbuveien 5, 4330 ÅLGÅRD:

  • Postnummer: 4330 ÅLGÅRD
  • Gards-/bruksnummer: 5 / 238 i 1122 Gjesdal
  • Grunnkrins: 101 SENTRUM
  • Valkrins: 1 ÅLGÅRD
  • Kyrkjesogn: 6030502 Ålgård
  • Tettstad: Ålgård/Figgjo

Jærbuveien

Jærbuveien er ein veg i Gjesdal kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jærbuveien 1 4330 ÅLGÅRD 58.7637, 5.8433 5 / 257
Jærbuveien 1A 4330 ÅLGÅRD 58.7637, 5.8431 5 / 558
Jærbuveien 2 4330 ÅLGÅRD 58.7636, 5.8435 5 / 226
Jærbuveien 3 4330 ÅLGÅRD 58.7634, 5.8428 5 / 275
Jærbuveien 4 4330 ÅLGÅRD 58.7632, 5.8430 5 / 230
Jærbuveien 5 4330 ÅLGÅRD 58.7633, 5.8425 5 / 238
Jærbuveien 6 4330 ÅLGÅRD 58.7629, 5.8434 5 / 476
Jærbuveien 7 4330 ÅLGÅRD 58.7632, 5.8422 5 / 489
Jærbuveien 8 4330 ÅLGÅRD 58.7630, 5.8428 5 / 227
Jærbuveien 9 4330 ÅLGÅRD 58.7629, 5.8423 5 / 210

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken