Kvisten 9
4330 ÅLGÅRD

Kvisten 9, 4330 ÅLGÅRD er ei adresse i Gjesdal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kvisten 9, 4330 ÅLGÅRD:

  • Postnummer: 4330 ÅLGÅRD
  • Gards-/bruksnummer: 6 / 191 i 1122 Gjesdal
  • Grunnkrins: 105 OPSTAD
  • Valkrins: 2 OPSTAD/BÆRLAND
  • Kyrkjesogn: 6030502 Ålgård
  • Tettstad: Ålgård/Figgjo

Kvisten

Kvisten er ein veg i Gjesdal kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kvisten 1 4330 ÅLGÅRD 58.7760, 5.8326 6 / 183
Kvisten 2 4330 ÅLGÅRD 58.7761, 5.8334 6 / 171
Kvisten 3 4330 ÅLGÅRD 58.7758, 5.8324 6 / 194
Kvisten 4 4330 ÅLGÅRD 58.7758, 5.8332 6 / 184
Kvisten 5 4330 ÅLGÅRD 58.7757, 5.8327 6 / 193
Kvisten 6 4330 ÅLGÅRD 58.7756, 5.8335 6 / 185
Kvisten 7 4330 ÅLGÅRD 58.7756, 5.8329 6 / 192
Kvisten 9 4330 ÅLGÅRD 58.7755, 5.8332 6 / 191

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken