Lauvveien 9
4330 ÅLGÅRD

Lauvveien 9, 4330 ÅLGÅRD er ei adresse i Gjesdal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lauvveien 9, 4330 ÅLGÅRD:

  • Postnummer: 4330 ÅLGÅRD
  • Gards-/bruksnummer: 6 / 334 i 1122 Gjesdal
  • Grunnkrins: 105 OPSTAD
  • Valkrins: 2 OPSTAD/BÆRLAND
  • Kyrkjesogn: 6030502 Ålgård
  • Tettstad: Ålgård/Figgjo

Lauvveien

Lauvveien er ein veg i Gjesdal kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lauvveien 1 4330 ÅLGÅRD 58.7780, 5.8260 6 / 330
Lauvveien 2 4330 ÅLGÅRD 58.7777, 5.8270 6 / 327
Lauvveien 3 4330 ÅLGÅRD 58.7781, 5.8257 6 / 331
Lauvveien 4 4330 ÅLGÅRD 58.7777, 5.8265 6 / 329
Lauvveien 5 4330 ÅLGÅRD 58.7783, 5.8255 6 / 332
Lauvveien 6 4330 ÅLGÅRD 58.7775, 5.8267 6 / 328
Lauvveien 7 4330 ÅLGÅRD 58.7782, 5.8251 6 / 333
Lauvveien 8 4330 ÅLGÅRD 58.7773, 5.8264 6 / 338
Lauvveien 9 4330 ÅLGÅRD 58.7780, 5.8253 6 / 334
Lauvveien 10 4330 ÅLGÅRD 58.7775, 5.8261 6 / 337
Lauvveien 11 4330 ÅLGÅRD 58.7778, 5.8256 6 / 335
Lauvveien 12 4330 ÅLGÅRD 58.7777, 5.8259 6 / 336

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken