Øvre Øyna 24
4586 KORSHAMN

Øvre Øyna 24, 4586 KORSHAMN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øvre Øyna 24, 4586 KORSHAMN:

  • Postnummer: 4586 KORSHAMN
  • Gards-/bruksnummer: 6 / 115 i 1032
  • Grunnkrins: 308 KORSHAMN
  • Valkrins: 2 AUSTAD
  • Kyrkjesogn: 5030106 Lyngdal
  • Tettstad:

Øvre Øyna

Øvre Øyna er ein veg i Lyngdal kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øvre Øyna 1 4586 KORSHAMN 58.0235, 7.0152 5 / 132
Øvre Øyna 2 4586 KORSHAMN 58.0240, 7.0139 5 / 124
Øvre Øyna 3 4586 KORSHAMN 58.0231, 7.0160 5 / 117
Øvre Øyna 4 4586 KORSHAMN 58.0239, 7.0143 5 / 123
Øvre Øyna 5 4586 KORSHAMN 58.0232, 7.0162 5 / 116
Øvre Øyna 6 4586 KORSHAMN 58.0240, 7.0147 6 / 137
Øvre Øyna 7 4586 KORSHAMN 58.0230, 7.0165 5 / 118
Øvre Øyna 8 4586 KORSHAMN 58.0241, 7.0152 6 / 130
Øvre Øyna 9 4586 KORSHAMN 58.0228, 7.0165 5 / 119
Øvre Øyna 12 4586 KORSHAMN 58.0239, 7.0161 6 / 4
Øvre Øyna 14 4586 KORSHAMN 58.0239, 7.0155 6 / 133
Øvre Øyna 16 4586 KORSHAMN 58.0238, 7.0152 6 / 132
Øvre Øyna 18 4586 KORSHAMN 58.0239, 7.0169 6 / 117
Øvre Øyna 20 4586 KORSHAMN 58.0236, 7.0171 6 / 118
Øvre Øyna 22 4586 KORSHAMN 58.0234, 7.0171 6 / 119
Øvre Øyna 24 4586 KORSHAMN 58.0233, 7.0173 6 / 115
Øvre Øyna 26 4586 KORSHAMN 58.0232, 7.0168 6 / 114
Øvre Øyna 28 4586 KORSHAMN 58.0231, 7.0170 6 / 116
Øvre Øyna 30 4586 KORSHAMN 58.0229, 7.0169 5 / 120
Øvre Øyna 32 4586 KORSHAMN 58.0227, 7.0169 5 / 121

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken