Magnhild Landheims veg 2
2340 LØTEN

Magnhild Landheims veg 2, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Magnhild Landheims veg 2, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 26 / 1 i 0415
  • Grunnkrins: 203 VEENSLI
  • Valkrins: 9 ØSTVANG
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Magnhild Landheims veg

Magnhild Landheims veg er ein veg i Løten kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 39.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Magnhild Landheims veg 1 2340 LØTEN 60.8347, 11.3540 26 / 23
Magnhild Landheims veg 2 2340 LØTEN 60.8351, 11.3496 26 / 1
Magnhild Landheims veg 3 2340 LØTEN 60.8349, 11.3540 26 / 24
Magnhild Landheims veg 5 2340 LØTEN 60.8351, 11.3541 26 / 25
Magnhild Landheims veg 6 2340 LØTEN 60.8349, 11.3528 26 / 33
Magnhild Landheims veg 7 2340 LØTEN 60.8353, 11.3538 26 / 30
Magnhild Landheims veg 11 2340 LØTEN 60.8358, 11.3535 28 / 5
Magnhild Landheims veg 21 2340 LØTEN 60.8399, 11.3532 28 / 4
Magnhild Landheims veg 25 2340 LØTEN 60.8413, 11.3565 156 / 6
Magnhild Landheims veg 27 2340 LØTEN 60.8416, 11.3560 29 / 9
Magnhild Landheims veg 29 2340 LØTEN 60.8410, 11.3533 29 / 11
Magnhild Landheims veg 31 2340 LØTEN 60.8413, 11.3533 29 / 8
Magnhild Landheims veg 35 2340 LØTEN 60.8420, 11.3531 29 / 10
Magnhild Landheims veg 39 2340 LØTEN 60.8436, 11.3532 42 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken