Østre Skogbygdveg 877
2340 LØTEN

Østre Skogbygdveg 877, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Østre Skogbygdveg 877, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 254 / 23 i 0415
  • Grunnkrins: 101 SOLBAKKEN
  • Valkrins: 6 OSET
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Østre Skogbygdveg

Østre Skogbygdveg er ein veg i Løten kommune med 55 ulike adresser.
Husnummer frå 21 til 896.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Østre Skogbygdveg 21 2340 LØTEN 60.7876, 11.4820 241 / 5
Østre Skogbygdveg 23 2340 LØTEN 60.7873, 11.4825 241 / 5
Østre Skogbygdveg 33 2340 LØTEN 60.7870, 11.4842 273 / 220
Østre Skogbygdveg 62 2340 LØTEN 60.7871, 11.4924 257 / 1
Østre Skogbygdveg 64 2340 LØTEN 60.7873, 11.4939 257 / 1
Østre Skogbygdveg 375 2340 LØTEN 60.7742, 11.5338 255 / 14
Østre Skogbygdveg 410 2340 LØTEN 60.7730, 11.5419 256 / 2
Østre Skogbygdveg 412 2340 LØTEN 60.7722, 11.5437 256 / 49
Østre Skogbygdveg 416 2340 LØTEN 60.7713, 11.5410 256 / 44
Østre Skogbygdveg 430 2340 LØTEN 60.7700, 11.5407 256 / 73
Østre Skogbygdveg 431 2340 LØTEN 60.7703, 11.5389 255 / 4
Østre Skogbygdveg 433 2340 LØTEN 60.7686, 11.5392 243 / 10
Østre Skogbygdveg 435 2340 LØTEN 60.7680, 11.5403 256 / 68
Østre Skogbygdveg 437 2340 LØTEN 60.7690, 11.5398 256 / 6
Østre Skogbygdveg 475 2340 LØTEN 60.7669, 11.5416 256 / 12
Østre Skogbygdveg 585 2340 LØTEN 60.7588, 11.5535 255 / 2
Østre Skogbygdveg 600 2340 LØTEN 60.7591, 11.5559 255 / 41
Østre Skogbygdveg 601 2340 LØTEN 60.7570, 11.5555 256 / 4
Østre Skogbygdveg 603 2340 LØTEN 60.7573, 11.5554 256 / 4
Østre Skogbygdveg 604 2340 LØTEN 60.7591, 11.5598 255 / 44
Østre Skogbygdveg 605 2340 LØTEN 60.7570, 11.5549 256 / 4
Østre Skogbygdveg 606 2340 LØTEN 60.7590, 11.5602 255 / 44
Østre Skogbygdveg 608 2340 LØTEN 60.7581, 11.5600 255 / 33
Østre Skogbygdveg 650 2340 LØTEN 60.7556, 11.5639 256 / 10
Østre Skogbygdveg 651 2340 LØTEN 60.7546, 11.5642 256 / 25
Østre Skogbygdveg 680 2340 LØTEN 60.7534, 11.5684 256 / 28
Østre Skogbygdveg 711 2340 LØTEN 60.7501, 11.5645 256 / 71
Østre Skogbygdveg 713 2340 LØTEN 60.7505, 11.5639 256 / 21
Østre Skogbygdveg 715 2340 LØTEN 60.7494, 11.5646 256 / 11
Østre Skogbygdveg 717 2340 LØTEN 60.7495, 11.5650 256 / 11
Østre Skogbygdveg 719 2340 LØTEN 60.7483, 11.5693 256 / 19
Østre Skogbygdveg 721 2340 LØTEN 60.7478, 11.5703 255 / 6
Østre Skogbygdveg 736 2340 LØTEN 60.7486, 11.5740 256 / 46
Østre Skogbygdveg 745 2340 LØTEN 60.7480, 11.5741 256 / 60
Østre Skogbygdveg 751 2340 LØTEN 60.7476, 11.5748 255 / 27
Østre Skogbygdveg 810 2340 LØTEN 60.7451, 11.5807 254 / 10
Østre Skogbygdveg 812 2340 LØTEN 60.7452, 11.5818 254 / 3
Østre Skogbygdveg 814 2340 LØTEN 60.7440, 11.5821 254 / 8
Østre Skogbygdveg 821 2340 LØTEN 60.7441, 11.5740 256 / 32
Østre Skogbygdveg 823 2340 LØTEN 60.7430, 11.5718 256 / 5
Østre Skogbygdveg 825 2340 LØTEN 60.7432, 11.5735 256 / 63
Østre Skogbygdveg 827 2340 LØTEN 60.7428, 11.5752 254 / 6
Østre Skogbygdveg 829 2340 LØTEN 60.7420, 11.5753 253 / 3
Østre Skogbygdveg 831 2340 LØTEN 60.7419, 11.5762 253 / 4
Østre Skogbygdveg 835 2340 LØTEN 60.7413, 11.5829 254 / 14
Østre Skogbygdveg 846 2340 LØTEN 60.7427, 11.5833 254 / 1
Østre Skogbygdveg 875 2340 LØTEN 60.7399, 11.5889 254 / 4
Østre Skogbygdveg 877 2340 LØTEN 60.7394, 11.5870 254 / 23
Østre Skogbygdveg 884 2340 LØTEN 60.7400, 11.5913 254 / 19
Østre Skogbygdveg 885 2340 LØTEN 60.7396, 11.5904 254 / 9
Østre Skogbygdveg 890 2340 LØTEN 60.7401, 11.5919 254 / 18
Østre Skogbygdveg 891 2340 LØTEN 60.7396, 11.5925 254 / 21
Østre Skogbygdveg 892 2340 LØTEN 60.7421, 11.5924 254 / 22
Østre Skogbygdveg 894 2340 LØTEN 60.7421, 11.5979 254 / 16
Østre Skogbygdveg 896 2340 LØTEN 60.7415, 11.5999 254 / 15

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken