Nordre Brurås 43
5131 NYBORG

Nordre Brurås 43, 5131 NYBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordre Brurås 43, 5131 NYBORG:

  • Postnummer: 5131 NYBORG
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 26 i 1201
  • Grunnkrins: 905 HAUKÅS
  • Valkrins: 31 Nyborg valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad: Bergen

Nordre Brurås

Nordre Brurås er ein veg i Bergen kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 43.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordre Brurås 2 5131 NYBORG 60.4847, 5.3768 199 / 233
Nordre Brurås 4 5131 NYBORG 60.4851, 5.3771 199 / 236
Nordre Brurås 5 5131 NYBORG 60.4833, 5.3754 199 / 215
Nordre Brurås 10 5131 NYBORG 60.4861, 5.3778 199 / 210
Nordre Brurås 12 5131 NYBORG 60.4865, 5.3786 199 / 210
Nordre Brurås 14 5131 NYBORG 60.4876, 5.3786 199 / 228
Nordre Brurås 15 5131 NYBORG 60.4835, 5.3771 200 / 10
Nordre Brurås 16 5131 NYBORG 60.4870, 5.3799 199 / 231
Nordre Brurås 18 5131 NYBORG 60.4865, 5.3797 199 / 235
Nordre Brurås 20 5131 NYBORG 60.4860, 5.3792 199 / 238
Nordre Brurås 21 5131 NYBORG 60.4829, 5.3780 200 / 22
Nordre Brurås 22 5131 NYBORG 60.4848, 5.3785 199 / 237
Nordre Brurås 25 5131 NYBORG 60.4824, 5.3789 200 / 7
Nordre Brurås 26 5131 NYBORG 60.4849, 5.3805 200 / 20
Nordre Brurås 33 5131 NYBORG 60.4838, 5.3816 200 / 19
Nordre Brurås 35 5131 NYBORG 60.4836, 5.3827 200 / 19
Nordre Brurås 36 5131 NYBORG 60.4843, 5.3829 200 / 14
Nordre Brurås 43 5131 NYBORG 60.4827, 5.3874 200 / 26

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken