Torgardstrøa 6
7093 TILLER

Torgardstrøa 6, 7093 TILLER er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Torgardstrøa 6, 7093 TILLER:

  • Postnummer: 7093 TILLER
  • Gards-/bruksnummer: 313 / 588 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 7408 TORGÅRD
  • Valkrins: 8 TONSTAD
  • Kyrkjesogn: 9030701 Tiller
  • Tettstad: Trondheim

Torgardstrøa

Torgardstrøa er ein veg i Trondheim kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Torgardstrøa 1 7093 TILLER 63.3290, 10.3695 311 / 11
Torgardstrøa 2 7093 TILLER 63.3296, 10.3697 313 / 588
Torgardstrøa 4 7093 TILLER 63.3302, 10.3685 313 / 588
Torgardstrøa 5 7093 TILLER 63.3292, 10.3727 311 / 12
Torgardstrøa 6 7093 TILLER 63.3301, 10.3700 313 / 588
Torgardstrøa 7 7093 TILLER 63.3296, 10.3739 311 / 12
Torgardstrøa 9 7093 TILLER 63.3300, 10.3757 311 / 25
Torgardstrøa 12 7093 TILLER 63.3297, 10.3716 313 / 587
Torgardstrøa 14 7093 TILLER 63.3303, 10.3715 313 / 587
Torgardstrøa 16 7093 TILLER 63.3304, 10.3716 313 / 587
Torgardstrøa 18 7093 TILLER 63.3315, 10.3718 313 / 640

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken