Damlilykkja 24
2100 SKARNES

Damlilykkja 24, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Damlilykkja 24, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 389 i 0419
  • Grunnkrins: 106 SKARNES
  • Valkrins: 2 Skarnes
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad:

Damlilykkja

Damlilykkja er ein veg i Sør-Odal kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 17 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Damlilykkja 17 2100 SKARNES 60.2425, 11.6936 41 / 374
Damlilykkja 24 2100 SKARNES 60.2431, 11.6920 41 / 389
Damlilykkja 26 2100 SKARNES 60.2434, 11.6928 41 / 268

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken