Nustmellomvegen 6
2100 SKARNES

Nustmellomvegen 6, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nustmellomvegen 6, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 39 / 22 i 0419
  • Grunnkrins: 104 ELLINGSRUD
  • Valkrins: 2 Skarnes
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad:

Nustmellomvegen

Nustmellomvegen er ein veg i Sør-Odal kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 103.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nustmellomvegen 2 2100 SKARNES 60.2665, 11.6910 39 / 22
Nustmellomvegen 4 2100 SKARNES 60.2666, 11.6911 39 / 22
Nustmellomvegen 6 2100 SKARNES 60.2667, 11.6907 39 / 22
Nustmellomvegen 8 2100 SKARNES 60.2667, 1,000.0000 39 / 22
Nustmellomvegen 10 2100 SKARNES 60.2667, 11.6903 39 / 22
Nustmellomvegen 12 2100 SKARNES 60.2667, 11.6902 39 / 22
Nustmellomvegen 73 2100 SKARNES 60.2721, 11.6915 101 / 15
Nustmellomvegen 91 2100 SKARNES 60.2734, 11.6912 101 / 29
Nustmellomvegen 95 2100 SKARNES 60.2738, 11.6910 101 / 11
Nustmellomvegen 101 2100 SKARNES 60.2799, 11.6991 102 / 8
Nustmellomvegen 103 2100 SKARNES 60.2746, 11.6903 101 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken