Skjulstadvegen 393
2100 SKARNES

Skjulstadvegen 393, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skjulstadvegen 393, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 92 / 29 i 0419
  • Grunnkrins: 203 FARSET
  • Valkrins: 1 Slåstad
  • Kyrkjesogn: 3120403 Oppstad
  • Tettstad:

Skjulstadvegen

Skjulstadvegen er ein veg i Sør-Odal kommune med 40 ulike adresser.
Husnummer frå 51 til 441.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skjulstadvegen 51 2100 SKARNES 60.2801, 11.6589 89 / 3
Skjulstadvegen 53 2100 SKARNES 60.2805, 11.6594 89 / 3
Skjulstadvegen 72 2100 SKARNES 60.2819, 11.6609 89 / 2
Skjulstadvegen 74 2100 SKARNES 60.2820, 11.6610 89 / 2
Skjulstadvegen 75 2100 SKARNES 60.2819, 11.6615 89 / 2
Skjulstadvegen 80 2100 SKARNES 60.2830, 11.6612 89 / 1
Skjulstadvegen 82 2100 SKARNES 60.2844, 11.6602 89 / 1
Skjulstadvegen 118 2100 SKARNES 60.2856, 11.6615 89 / 8
Skjulstadvegen 134 2100 SKARNES 60.2871, 11.6616 89 / 5
Skjulstadvegen 138 2100 SKARNES 60.2878, 11.6607 89 / 4
Skjulstadvegen 140 2100 SKARNES 60.2881, 11.6613 89 / 4
Skjulstadvegen 152 2100 SKARNES 60.2887, 11.6620 89 / 16
Skjulstadvegen 154 2100 SKARNES 60.2889, 11.6620 89 / 16
Skjulstadvegen 165 2100 SKARNES 60.2897, 11.6670 90 / 2
Skjulstadvegen 167 2100 SKARNES 60.2897, 11.6670 90 / 2
Skjulstadvegen 209 2100 SKARNES 60.2933, 11.6681 90 / 1
Skjulstadvegen 227 2100 SKARNES 60.2952, 11.6672 90 / 47
Skjulstadvegen 241 2100 SKARNES 60.2963, 11.6661 90 / 29
Skjulstadvegen 243A 2100 SKARNES 60.2965, 11.6659 91 / 24
Skjulstadvegen 243B 2100 SKARNES 60.2966, 11.6659 91 / 24
Skjulstadvegen 264 2100 SKARNES 60.2981, 11.6640 91 / 1
Skjulstadvegen 265 2100 SKARNES 60.2983, 11.6641 91 / 1
Skjulstadvegen 266 2100 SKARNES 60.2978, 11.6626 91 / 1
Skjulstadvegen 281 2100 SKARNES 60.2993, 11.6626 91 / 25
Skjulstadvegen 297 2100 SKARNES 60.3005, 11.6604 91 / 34
Skjulstadvegen 317 2100 SKARNES 60.3021, 11.6586 92 / 29
Skjulstadvegen 319 2100 SKARNES 60.3023, 11.6584 92 / 29
Skjulstadvegen 360 2100 SKARNES 60.3010, 11.6510 92 / 76
Skjulstadvegen 374 2100 SKARNES 60.3019, 11.6482 92 / 204
Skjulstadvegen 376 2100 SKARNES 60.3008, 11.6487 92 / 136
Skjulstadvegen 378 2100 SKARNES 60.3000, 11.6490 91 / 22
Skjulstadvegen 380 2100 SKARNES 60.3010, 11.6475 92 / 127
Skjulstadvegen 392 2100 SKARNES 60.3024, 11.6458 92 / 74
Skjulstadvegen 393 2100 SKARNES 60.3028, 11.6457 92 / 29
Skjulstadvegen 411 2100 SKARNES 60.3034, 11.6427 92 / 64
Skjulstadvegen 416 2100 SKARNES 60.3031, 11.6412 92 / 21
Skjulstadvegen 418 2100 SKARNES 60.3032, 11.6408 92 / 21
Skjulstadvegen 427 2100 SKARNES 60.3067, 11.6452 92 / 49
Skjulstadvegen 433 2100 SKARNES 60.3052, 11.6408 93 / 88
Skjulstadvegen 441 2100 SKARNES 60.3045, 11.6383 93 / 19

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken