Ringåsvegen 201
2100 SKARNES

Ringåsvegen 201, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ringåsvegen 201, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 92 / 211 i 0419
  • Grunnkrins: 203 FARSET
  • Valkrins: 1 Slåstad
  • Kyrkjesogn: 3120403 Oppstad
  • Tettstad:

Ringåsvegen

Ringåsvegen er ein veg i Sør-Odal kommune med 46 ulike adresser.
Husnummer frå 22 til 436.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ringåsvegen 22 2100 SKARNES 60.3036, 11.6601 92 / 222
Ringåsvegen 77 2100 SKARNES 60.3077, 11.6670 93 / 5
Ringåsvegen 79 2100 SKARNES 60.3078, 11.6666 93 / 5
Ringåsvegen 106 2100 SKARNES 60.3096, 11.6614 93 / 98
Ringåsvegen 108 2100 SKARNES 60.3095, 11.6604 93 / 98
Ringåsvegen 110 2100 SKARNES 60.3097, 11.6605 93 / 98
Ringåsvegen 138 2100 SKARNES 60.3129, 11.6571 93 / 3
Ringåsvegen 180 2100 SKARNES 60.3147, 11.6561 93 / 92
Ringåsvegen 191 2100 SKARNES 60.3162, 11.6575 92 / 5
Ringåsvegen 193 2100 SKARNES 60.3162, 11.6578 92 / 5
Ringåsvegen 201 2100 SKARNES 60.3172, 11.6578 92 / 211
Ringåsvegen 218 2100 SKARNES 60.3178, 11.6537 92 / 5
Ringåsvegen 220 2100 SKARNES 60.3175, 11.6538 92 / 110
Ringåsvegen 236 2100 SKARNES 60.3200, 11.6539 92 / 156
Ringåsvegen 237 2100 SKARNES 60.3202, 11.6546 92 / 83
Ringåsvegen 240 2100 SKARNES 60.3204, 11.6534 92 / 130
Ringåsvegen 241 2100 SKARNES 60.3206, 11.6554 93 / 48
Ringåsvegen 254 2100 SKARNES 60.3221, 11.6484 92 / 196
Ringåsvegen 256 2100 SKARNES 60.3224, 11.6467 92 / 164
Ringåsvegen 258 2100 SKARNES 60.3228, 11.6475 92 / 194
Ringåsvegen 260 2100 SKARNES 60.3227, 11.6509 92 / 171
Ringåsvegen 261 2100 SKARNES 60.3224, 1,000.0000 91 / 7
Ringåsvegen 262 2100 SKARNES 60.3223, 11.6510 92 / 106
Ringåsvegen 263 2100 SKARNES 60.3201, 1,000.0000 90 / 45
Ringåsvegen 264 2100 SKARNES 60.3226, 11.6528 92 / 122
Ringåsvegen 265 2100 SKARNES 60.3197, 11.6629 90 / 12
Ringåsvegen 266 2100 SKARNES 60.3229, 11.6534 92 / 128
Ringåsvegen 269 2100 SKARNES 60.3231, 11.6546 93 / 15
Ringåsvegen 297 2100 SKARNES 60.3255, 11.6578 92 / 22
Ringåsvegen 299 2100 SKARNES 60.3267, 11.6588 92 / 149
Ringåsvegen 301 2100 SKARNES 60.3273, 11.6583 92 / 80
Ringåsvegen 303 2100 SKARNES 60.3267, 11.6578 92 / 192
Ringåsvegen 305 2100 SKARNES 60.3265, 11.6583 92 / 111
Ringåsvegen 317 2100 SKARNES 60.3270, 11.6574 92 / 95
Ringåsvegen 319 2100 SKARNES 60.3275, 11.6569 92 / 170
Ringåsvegen 325 2100 SKARNES 60.3287, 11.6563 93 / 102
Ringåsvegen 327 2100 SKARNES 60.3287, 11.6562 93 / 102
Ringåsvegen 345 2100 SKARNES 60.3297, 11.6532 92 / 3
Ringåsvegen 371 2100 SKARNES 60.3320, 11.6515 92 / 112
Ringåsvegen 373 2100 SKARNES 60.3321, 11.6523 92 / 148
Ringåsvegen 374 2100 SKARNES 60.3313, 11.6504 92 / 113
Ringåsvegen 375 2100 SKARNES 60.3325, 11.6524 92 / 114
Ringåsvegen 377 2100 SKARNES 60.3325, 11.6520 92 / 114
Ringåsvegen 387 2100 SKARNES 60.3333, 11.6503 92 / 135
Ringåsvegen 407 2100 SKARNES 60.3347, 11.6485 92 / 109
Ringåsvegen 436 2100 SKARNES 60.3364, 11.6439 92 / 186

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken