Åsgårdvegen 22D
9016 TROMSØ

Åsgårdvegen 22D, 9016 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsgårdvegen 22D, 9016 TROMSØ:

  • Postnummer: 9016 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 999 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 202 HOLT-ÅSGÅRD
  • Valkrins: 2 BJERKAKER
  • Kyrkjesogn: 11010401 Elverhøy
  • Tettstad: Tromsø

Åsgårdvegen

Åsgårdvegen er ein veg i Tromsø kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 40.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsgårdvegen 1A 9016 TROMSØ 69.6523, 18.9231 118 / 451
Åsgårdvegen 1B 9016 TROMSØ 69.6524, 18.9228 118 / 452
Åsgårdvegen 3 9016 TROMSØ 69.6526, 18.9228 118 / 406
Åsgårdvegen 9 9016 TROMSØ 69.6554, 18.9206 118 / 528
Åsgårdvegen 13 9016 TROMSØ 69.6548, 18.9191 118 / 528
Åsgårdvegen 15 9016 TROMSØ 69.6549, 18.9190 118 / 528
Åsgårdvegen 17 9016 TROMSØ 69.6551, 18.9191 118 / 528
Åsgårdvegen 18 9016 TROMSØ 69.6550, 18.9170 118 / 1026
Åsgårdvegen 19 9016 TROMSØ 69.6553, 18.9190 118 / 528
Åsgårdvegen 20 9016 TROMSØ 69.6557, 18.9166 118 / 375
Åsgårdvegen 21 9016 TROMSØ 69.6556, 18.9182 118 / 528
Åsgårdvegen 22A 9016 TROMSØ 69.6559, 18.9159 118 / 999
Åsgårdvegen 22B 9016 TROMSØ 69.6559, 18.9162 118 / 999
Åsgårdvegen 22C 9016 TROMSØ 69.6559, 18.9160 118 / 999
Åsgårdvegen 22D 9016 TROMSØ 69.6558, 18.9159 118 / 999
Åsgårdvegen 23 9016 TROMSØ 69.6559, 18.9197 118 / 1178
Åsgårdvegen 30 9016 TROMSØ 69.6565, 18.9140 118 / 1561
Åsgårdvegen 40 9016 TROMSØ 69.6596, 18.9132 118 / 1561

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken