A. Thorstensens veg 2
2100 SKARNES

A. Thorstensens veg 2, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om A. Thorstensens veg 2, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 279 i 0419
  • Grunnkrins: 106 SKARNES
  • Valkrins: 2 Skarnes
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad: Skarnes

A. Thorstensens veg

A. Thorstensens veg er ein veg i Sør-Odal kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
A. Thorstensens veg 2 2100 SKARNES 60.2530, 11.6843 41 / 279
A. Thorstensens veg 6 2100 SKARNES 60.2527, 11.6841 41 / 47
A. Thorstensens veg 8 2100 SKARNES 60.2524, 11.6838 41 / 203

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken