Vårbekkvegen 8
6450 HJELSET

Vårbekkvegen 8, 6450 HJELSET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vårbekkvegen 8, 6450 HJELSET:

  • Postnummer: 6450 HJELSET
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 12 i 1502
  • Grunnkrins: 602 HJELSET
  • Valkrins: 5 HJELSET/KLEIVE
  • Kyrkjesogn: 8010201 Bolsøy
  • Tettstad: Hjelset

Vårbekkvegen

Vårbekkvegen er ein veg i Molde kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vårbekkvegen 1 6450 HJELSET 62.7818, 7.4977 54 / 116
Vårbekkvegen 2 6450 HJELSET 62.7820, 7.4976 54 / 129
Vårbekkvegen 3 6450 HJELSET 62.7817, 7.4971 54 / 131
Vårbekkvegen 6 6450 HJELSET 62.7820, 7.4969 54 / 132
Vårbekkvegen 8 6450 HJELSET 62.7818, 7.4964 54 / 12
Vårbekkvegen 14 6450 HJELSET 62.7831, 7.4964 54 / 7

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken