Horsgårdvegen 175
6456 SKÅLA

Horsgårdvegen 175, 6456 SKÅLA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Horsgårdvegen 175, 6456 SKÅLA:

  • Postnummer: 6456 SKÅLA
  • Gards-/bruksnummer: 129 / 4 i 1502
  • Grunnkrins: 705 SØLSNES
  • Valkrins: 7 SKÅLA/BOLSØYA/KORTGARDEN
  • Kyrkjesogn: 8010206 Røvik og Veøy
  • Tettstad:

Horsgårdvegen

Horsgårdvegen er ein veg i Molde kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 35 til 175.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Horsgårdvegen 35 6456 SKÅLA 62.7093, 7.5976 128 / 4
Horsgårdvegen 139 6456 SKÅLA 62.7128, 7.6164 129 / 3
Horsgårdvegen 175 6456 SKÅLA 62.7144, 7.6207 129 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken