Frydenberg 4
6450 HJELSET

Frydenberg 4, 6450 HJELSET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Frydenberg 4, 6450 HJELSET:

  • Postnummer: 6450 HJELSET
  • Gards-/bruksnummer: 56 / 65 i 1502
  • Grunnkrins: 603 ROALDSET
  • Valkrins: 5 HJELSET/KLEIVE
  • Kyrkjesogn: 8010204 Kleive
  • Tettstad:

Frydenberg

Frydenberg er ein veg i Molde kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Frydenberg 1 6450 HJELSET 62.7879, 7.5143 56 / 46
Frydenberg 2 6450 HJELSET 62.7882, 7.5150 56 / 71
Frydenberg 3 6450 HJELSET 62.7882, 7.5143 56 / 49
Frydenberg 4 6450 HJELSET 62.7883, 7.5153 56 / 65
Frydenberg 5 6450 HJELSET 62.7881, 7.5139 56 / 78
Frydenberg 6 6450 HJELSET 62.7885, 7.5149 56 / 58
Frydenberg 7 6450 HJELSET 62.7883, 7.5140 56 / 81
Frydenberg 8 6450 HJELSET 62.7887, 7.5148 56 / 66
Frydenberg 9 6450 HJELSET 62.7882, 7.5135 56 / 81
Frydenberg 10 6450 HJELSET 62.7887, 7.5143 56 / 70
Frydenberg 11 6450 HJELSET 62.7884, 7.5138 56 / 81
Frydenberg 12 6450 HJELSET 62.7887, 7.5137 56 / 67
Frydenberg 13 6450 HJELSET 62.7883, 7.5136 56 / 81
Frydenberg 14 6450 HJELSET 62.7886, 7.5133 56 / 69
Frydenberg 16 6450 HJELSET 62.7886, 7.5132 56 / 69

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken