Sølsnesvegen 51
6456 SKÅLA

Sølsnesvegen 51, 6456 SKÅLA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sølsnesvegen 51, 6456 SKÅLA:

  • Postnummer: 6456 SKÅLA
  • Gards-/bruksnummer: 123 / 44 i 1502
  • Grunnkrins: 705 SØLSNES
  • Valkrins: 7 SKÅLA/BOLSØYA/KORTGARDEN
  • Kyrkjesogn: 8010206 Røvik og Veøy
  • Tettstad:

Sølsnesvegen

Sølsnesvegen er ein veg i Molde kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 21 til 153.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sølsnesvegen 21 6456 SKÅLA 62.6860, 7.4570 123 / 4
Sølsnesvegen 23 6456 SKÅLA 62.6860, 7.4572 123 / 4
Sølsnesvegen 25 6456 SKÅLA 62.6861, 7.4583 123 / 42
Sølsnesvegen 32 6456 SKÅLA 62.6854, 7.4586 123 / 14
Sølsnesvegen 35 6456 SKÅLA 62.6860, 7.4598 123 / 1
Sølsnesvegen 37 6456 SKÅLA 62.6861, 7.4600 123 / 1
Sølsnesvegen 51 6456 SKÅLA 62.6868, 7.4619 123 / 44
Sølsnesvegen 69 6456 SKÅLA 62.6880, 7.4639 123 / 34
Sølsnesvegen 75 6456 SKÅLA 62.6877, 7.4650 123 / 7
Sølsnesvegen 143 6456 SKÅLA 62.6880, 7.4785 123 / 10
Sølsnesvegen 153 6456 SKÅLA 62.6883, 7.4805 123 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken