Elvaneset 4
6823 SANDANE

Elvaneset 4, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Elvaneset 4, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 660 i 1445
  • Grunnkrins: 109 SANDANE SØR
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad: Sandane

Elvaneset

Elvaneset er ein veg i Gloppen kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Elvaneset 1 6823 SANDANE 61.7728, 6.2004 77 / 348
Elvaneset 2 6823 SANDANE 61.7725, 6.1989 77 / 659
Elvaneset 3 6823 SANDANE 61.7729, 6.1999 77 / 347
Elvaneset 4 6823 SANDANE 61.7724, 6.1987 77 / 660
Elvaneset 5 6823 SANDANE 61.7728, 6.1994 77 / 346
Elvaneset 7 6823 SANDANE 61.7730, 6.1988 77 / 583
Elvaneset 12 6823 SANDANE 61.7724, 6.1978 77 / 341
Elvaneset 14 6823 SANDANE 61.7726, 1,000.0000 77 / 658
Elvaneset 16 6823 SANDANE 61.7727, 6.1985 77 / 657
Elvaneset 18 6823 SANDANE 61.7730, 6.1967 77 / 179

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken