Steinbekkvegen 88
2110 SLÅSTAD

Steinbekkvegen 88, 2110 SLÅSTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Steinbekkvegen 88, 2110 SLÅSTAD:

  • Postnummer: 2110 SLÅSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 28 / 20 i 0419
  • Grunnkrins: 301 SLÅSTADSETER
  • Valkrins: 1 Slåstad
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad:

Steinbekkvegen

Steinbekkvegen er ein veg i Sør-Odal kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 228.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Steinbekkvegen 7 2110 SLÅSTAD 60.3035, 11.7497 27 / 74
Steinbekkvegen 15 2110 SLÅSTAD 60.3044, 11.7500 27 / 100
Steinbekkvegen 16 2110 SLÅSTAD 60.3047, 11.7480 27 / 67
Steinbekkvegen 29 2110 SLÅSTAD 60.3057, 11.7492 26 / 36
Steinbekkvegen 46 2110 SLÅSTAD 60.3076, 11.7475 26 / 11
Steinbekkvegen 54 2110 SLÅSTAD 60.3078, 11.7479 26 / 10
Steinbekkvegen 65 2110 SLÅSTAD 60.3089, 11.7495 26 / 23
Steinbekkvegen 66 2110 SLÅSTAD 60.3087, 11.7478 26 / 3
Steinbekkvegen 67 2110 SLÅSTAD 60.3092, 11.7494 26 / 23
Steinbekkvegen 79 2110 SLÅSTAD 60.3102, 11.7483 27 / 87
Steinbekkvegen 80 2110 SLÅSTAD 60.3100, 11.7473 27 / 107
Steinbekkvegen 82 2110 SLÅSTAD 60.3104, 11.7471 27 / 40
Steinbekkvegen 83 2110 SLÅSTAD 60.3104, 11.7489 27 / 78
Steinbekkvegen 85 2110 SLÅSTAD 60.3106, 11.7484 27 / 68
Steinbekkvegen 88 2110 SLÅSTAD 60.3114, 11.7480 28 / 20
Steinbekkvegen 106 2110 SLÅSTAD 60.3122, 11.7489 28 / 216
Steinbekkvegen 109 2110 SLÅSTAD 60.3125, 11.7499 28 / 108
Steinbekkvegen 134 2110 SLÅSTAD 60.3147, 11.7513 28 / 221
Steinbekkvegen 154 2110 SLÅSTAD 60.3157, 11.7511 28 / 4
Steinbekkvegen 178 2110 SLÅSTAD 60.3187, 11.7516 28 / 217
Steinbekkvegen 192 2110 SLÅSTAD 60.3195, 1,000.0000 28 / 208
Steinbekkvegen 221 2110 SLÅSTAD 60.3224, 11.7534 28 / 82
Steinbekkvegen 228 2110 SLÅSTAD 60.3230, 11.7535 28 / 172

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken