Våltorpvegen 18
2110 SLÅSTAD

Våltorpvegen 18, 2110 SLÅSTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Våltorpvegen 18, 2110 SLÅSTAD:

  • Postnummer: 2110 SLÅSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 28 / 109 i 0419
  • Grunnkrins: 301 SLÅSTADSETER
  • Valkrins: 1 Slåstad
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad:

Våltorpvegen

Våltorpvegen er ein veg i Sør-Odal kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 18 til 125.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Våltorpvegen 18 2110 SLÅSTAD 60.3257, 11.7379 28 / 109
Våltorpvegen 19 2110 SLÅSTAD 60.3254, 11.7387 28 / 225
Våltorpvegen 20 2110 SLÅSTAD 60.3260, 11.7378 28 / 164
Våltorpvegen 33 2110 SLÅSTAD 60.3248, 11.7393 28 / 170
Våltorpvegen 35 2110 SLÅSTAD 60.3243, 11.7396 28 / 224
Våltorpvegen 40 2110 SLÅSTAD 60.3248, 11.7422 28 / 195
Våltorpvegen 89 2110 SLÅSTAD 60.3205, 11.7465 28 / 39
Våltorpvegen 91 2110 SLÅSTAD 60.3209, 11.7464 28 / 125
Våltorpvegen 125 2110 SLÅSTAD 60.3202, 11.7512 28 / 178

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken