Spangenvegen 148
2340 LØTEN

Spangenvegen 148, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Spangenvegen 148, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 1 i 0415
  • Grunnkrins: 210 LUND
  • Valkrins: 3 LUND
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Spangenvegen

Spangenvegen er ein veg i Løten kommune med 40 ulike adresser.
Husnummer frå 23 til 389.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Spangenvegen 23 2340 LØTEN 60.8350, 11.3241 21 / 6
Spangenvegen 30 2340 LØTEN 60.8360, 11.3234 31 / 4
Spangenvegen 31 2340 LØTEN 60.8363, 11.3250 22 / 3
Spangenvegen 37 2340 LØTEN 60.8365, 11.3241 31 / 2
Spangenvegen 71 2340 LØTEN 60.8395, 11.3240 31 / 3
Spangenvegen 100 2340 LØTEN 60.8427, 11.3209 31 / 1
Spangenvegen 101 2340 LØTEN 60.8423, 11.3266 30 / 1
Spangenvegen 102 2340 LØTEN 60.8426, 11.3215 31 / 1
Spangenvegen 103 2340 LØTEN 60.8425, 11.3268 30 / 1
Spangenvegen 125 2340 LØTEN 60.8452, 11.3252 30 / 1
Spangenvegen 127 2340 LØTEN 60.8445, 11.3237 30 / 10
Spangenvegen 129 2340 LØTEN 60.8444, 11.3231 30 / 11
Spangenvegen 144 2340 LØTEN 60.8457, 11.3217 38 / 2
Spangenvegen 146 2340 LØTEN 60.8457, 11.3212 38 / 1
Spangenvegen 148 2340 LØTEN 60.8453, 11.3212 38 / 1
Spangenvegen 150 2340 LØTEN 60.8452, 11.3172 38 / 1
Spangenvegen 152 2340 LØTEN 60.8455, 11.3172 38 / 1
Spangenvegen 188 2340 LØTEN 60.8494, 11.3190 39 / 2
Spangenvegen 206 2340 LØTEN 60.8508, 11.3186 39 / 4
Spangenvegen 220 2340 LØTEN 60.8520, 11.3175 39 / 5
Spangenvegen 222 2340 LØTEN 60.8522, 11.3177 39 / 5
Spangenvegen 230 2340 LØTEN 60.8531, 11.3173 39 / 3
Spangenvegen 240 2340 LØTEN 60.8536, 11.3173 39 / 11
Spangenvegen 242 2340 LØTEN 60.8537, 11.3164 39 / 12
Spangenvegen 244 2340 LØTEN 60.8541, 11.3173 39 / 10
Spangenvegen 269 2340 LØTEN 60.8555, 11.3147 39 / 9
Spangenvegen 275 2340 LØTEN 60.8556, 1,000.0000 52 / 2
Spangenvegen 288 2340 LØTEN 60.8536, 11.3100 52 / 1
Spangenvegen 290 2340 LØTEN 60.8538, 11.3094 52 / 1
Spangenvegen 291 2340 LØTEN 60.8560, 11.3108 51 / 5
Spangenvegen 326 2340 LØTEN 60.8583, 11.3070 51 / 7
Spangenvegen 335 2340 LØTEN 60.8610, 11.3168 51 / 1
Spangenvegen 337 2340 LØTEN 60.8609, 11.3163 51 / 1
Spangenvegen 341 2340 LØTEN 60.8598, 11.3071 51 / 8
Spangenvegen 350 2340 LØTEN 60.8597, 11.3039 51 / 2
Spangenvegen 351 2340 LØTEN 60.8609, 11.3084 73 / 1
Spangenvegen 369 2340 LØTEN 60.8618, 11.3058 73 / 6
Spangenvegen 373 2340 LØTEN 60.8624, 11.3061 73 / 4
Spangenvegen 387 2340 LØTEN 60.8630, 11.3036 70 / 2
Spangenvegen 389 2340 LØTEN 60.8633, 11.3032 70 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken