Kvæstadgutua 33
2340 LØTEN

Kvæstadgutua 33, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kvæstadgutua 33, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 5 i 0415
  • Grunnkrins: 210 LUND
  • Valkrins: 3 LUND
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Kvæstadgutua

Kvæstadgutua er ein veg i Løten kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 15 til 285.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kvæstadgutua 15 2340 LØTEN 60.8457, 11.3323 41 / 1
Kvæstadgutua 17 2340 LØTEN 60.8466, 11.3376 40 / 2
Kvæstadgutua 19 2340 LØTEN 60.8489, 11.3301 40 / 1
Kvæstadgutua 21 2340 LØTEN 60.8489, 11.3294 40 / 1
Kvæstadgutua 23 2340 LØTEN 60.8493, 11.3287 40 / 1
Kvæstadgutua 26 2340 LØTEN 60.8474, 11.3240 38 / 3
Kvæstadgutua 29 2340 LØTEN 60.8477, 11.3255 40 / 6
Kvæstadgutua 33 2340 LØTEN 60.8482, 11.3256 40 / 5
Kvæstadgutua 45 2340 LØTEN 60.8494, 11.3259 39 / 1
Kvæstadgutua 71 2340 LØTEN 60.8510, 11.3281 39 / 1
Kvæstadgutua 75 2340 LØTEN 60.8511, 11.3287 39 / 1
Kvæstadgutua 112 2340 LØTEN 60.8546, 11.3297 48 / 5
Kvæstadgutua 120 2340 LØTEN 60.8544, 11.3248 48 / 4
Kvæstadgutua 122 2340 LØTEN 60.8549, 11.3234 48 / 7
Kvæstadgutua 124 2340 LØTEN 60.8551, 11.3261 48 / 6
Kvæstadgutua 126 2340 LØTEN 60.8553, 11.3264 48 / 8
Kvæstadgutua 144 2340 LØTEN 60.8569, 11.3308 48 / 1
Kvæstadgutua 146 2340 LØTEN 60.8572, 11.3306 48 / 1
Kvæstadgutua 199 2340 LØTEN 60.8616, 11.3274 49 / 1
Kvæstadgutua 226 2340 LØTEN 60.8630, 11.3246 49 / 2
Kvæstadgutua 230 2340 LØTEN 60.8628, 11.3226 50 / 1
Kvæstadgutua 232 2340 LØTEN 60.8626, 11.3220 50 / 1
Kvæstadgutua 235 2340 LØTEN 60.8642, 11.3255 76 / 2
Kvæstadgutua 241 2340 LØTEN 60.8645, 11.3257 76 / 2
Kvæstadgutua 243 2340 LØTEN 60.8647, 11.3310 76 / 1
Kvæstadgutua 245 2340 LØTEN 60.8647, 11.3314 76 / 1
Kvæstadgutua 250 2340 LØTEN 60.8654, 11.3257 50 / 3
Kvæstadgutua 283 2340 LØTEN 60.8679, 11.3284 77 / 1
Kvæstadgutua 285 2340 LØTEN 60.8682, 11.3285 77 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken