Totrævegen 121
5650 TYSSE

Totrævegen 121, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Totrævegen 121, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 29 / 1 i 1242
  • Grunnkrins: 106 TVEIT
  • Valkrins: 2 TYSSE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad:

Totrævegen

Totrævegen er ein veg i Samnanger kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 44 til 211.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Totrævegen 44 5650 TYSSE 60.4133, 5.7867 29 / 10
Totrævegen 54 5650 TYSSE 60.4141, 5.7858 29 / 20
Totrævegen 62 5650 TYSSE 60.4148, 5.7873 29 / 28
Totrævegen 75 5650 TYSSE 60.4157, 5.7902 30 / 21
Totrævegen 85 5650 TYSSE 60.4168, 5.7888 29 / 11
Totrævegen 97 5650 TYSSE 60.4159, 5.7853 29 / 22
Totrævegen 110 5650 TYSSE 60.4157, 5.7813 28 / 10
Totrævegen 121 5650 TYSSE 60.4177, 5.7864 29 / 1
Totrævegen 125 5650 TYSSE 60.4180, 5.7833 28 / 9
Totrævegen 129 5650 TYSSE 60.4186, 5.7846 29 / 27
Totrævegen 131 5650 TYSSE 60.4186, 5.7824 28 / 3
Totrævegen 153 5650 TYSSE 60.4205, 5.7842 28 / 19
Totrævegen 177 5650 TYSSE 60.4219, 5.7889 29 / 21
Totrævegen 211 5650 TYSSE 60.4207, 5.7952 30 / 34

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken