Velhusveien 2
1397 NESØYA

Velhusveien 2, 1397 NESØYA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Velhusveien 2, 1397 NESØYA:

  • Postnummer: 1397 NESØYA
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 461 i 0220
  • Grunnkrins: 105 BRØNNØYA
  • Valkrins: 1 NESØYA
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad: Oslo

Velhusveien

Velhusveien er ein veg i Asker kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Velhusveien 1 1397 NESØYA 59.8580, 10.5363 41 / 344
Velhusveien 2 1397 NESØYA 59.8584, 10.5358 41 / 461
Velhusveien 3 1397 NESØYA 59.8582, 10.5371 41 / 327
Velhusveien 4 1397 NESØYA 59.8585, 10.5366 41 / 343
Velhusveien 6 1397 NESØYA 59.8589, 10.5375 41 / 374
Velhusveien 8 1397 NESØYA 59.8584, 10.5381 41 / 410
Velhusveien 9 1397 NESØYA 59.8576, 10.5372 41 / 415
Velhusveien 10 1397 NESØYA 59.8578, 10.5384 41 / 414
Velhusveien 11 1397 NESØYA 59.8573, 10.5367 41 / 359
Velhusveien 12A 1397 NESØYA 59.8573, 10.5379 41 / 413
Velhusveien 12B 1397 NESØYA 59.8568, 10.5375 41 / 405
Velhusveien 13 1397 NESØYA 59.8571, 10.5363 41 / 453
Velhusveien 14 1397 NESØYA 59.8567, 10.5367 41 / 417
Velhusveien 16 1397 NESØYA 59.8565, 10.5372 41 / 366
Velhusveien 18 1397 NESØYA 59.8560, 10.5366 41 / 326
Velhusveien 20 1397 NESØYA 59.8557, 10.5358 41 / 436
Velhusveien 22 1397 NESØYA 59.8563, 10.5359 41 / 419
Velhusveien 23 1397 NESØYA 59.8568, 10.5352 41 / 134
Velhusveien 24 1397 NESØYA 59.8562, 10.5353 41 / 418
Velhusveien 27 1397 NESØYA 59.8581, 10.5350 41 / 89
Velhusveien 29 1397 NESØYA 59.8578, 10.5344 41 / 201

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken