Ole Gabrielsens veg 10
9011 TROMSØ

Ole Gabrielsens veg 10, 9011 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ole Gabrielsens veg 10, 9011 TROMSØ:

  • Postnummer: 9011 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 119 / 3125 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 213 FORHÅPNINGEN-MYRENG
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010101 Tromsø Domkirke
  • Tettstad: Tromsø

Ole Gabrielsens veg

Ole Gabrielsens veg er ein veg i Tromsø kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ole Gabrielsens veg 1A 9011 TROMSØ 69.6551, 18.9390 119 / 4066
Ole Gabrielsens veg 1B 9011 TROMSØ 69.6552, 18.9388 119 / 2408
Ole Gabrielsens veg 2 9011 TROMSØ 69.6554, 18.9397 119 / 1877
Ole Gabrielsens veg 3A 9011 TROMSØ 69.6554, 18.9379 119 / 2446
Ole Gabrielsens veg 3B 9011 TROMSØ 69.6553, 18.9380 119 / 3328
Ole Gabrielsens veg 4A 9011 TROMSØ 69.6555, 18.9394 119 / 1333
Ole Gabrielsens veg 4B 9011 TROMSØ 69.6555, 18.9393 119 / 1333
Ole Gabrielsens veg 5 9011 TROMSØ 69.6554, 18.9385 119 / 2601
Ole Gabrielsens veg 7 9011 TROMSØ 69.6556, 18.9382 119 / 3205
Ole Gabrielsens veg 8 9011 TROMSØ 69.6559, 18.9394 119 / 3125
Ole Gabrielsens veg 10 9011 TROMSØ 69.6558, 18.9392 119 / 3125
Ole Gabrielsens veg 12 9011 TROMSØ 69.6557, 18.9389 119 / 3126

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken