Steinsbygrenda 21
2110 SLÅSTAD

Steinsbygrenda 21, 2110 SLÅSTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Steinsbygrenda 21, 2110 SLÅSTAD:

  • Postnummer: 2110 SLÅSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 28 / 159 i 0419
  • Grunnkrins: 301 SLÅSTADSETER
  • Valkrins: 1 Slåstad
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad:

Steinsbygrenda

Steinsbygrenda er ein veg i Sør-Odal kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 40.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Steinsbygrenda 1 2110 SLÅSTAD 60.3264, 11.7322 28 / 129
Steinsbygrenda 8 2110 SLÅSTAD 60.3259, 11.7319 28 / 89
Steinsbygrenda 9 2110 SLÅSTAD 60.3262, 11.7314 28 / 140
Steinsbygrenda 11 2110 SLÅSTAD 60.3264, 11.7309 28 / 136
Steinsbygrenda 13 2110 SLÅSTAD 60.3260, 11.7307 28 / 127
Steinsbygrenda 16 2110 SLÅSTAD 60.3257, 11.7305 28 / 168
Steinsbygrenda 21 2110 SLÅSTAD 60.3259, 11.7295 28 / 159
Steinsbygrenda 23 2110 SLÅSTAD 60.3262, 11.7289 28 / 160
Steinsbygrenda 25 2110 SLÅSTAD 60.3264, 11.7288 28 / 161
Steinsbygrenda 26 2110 SLÅSTAD 60.3256, 11.7286 28 / 100
Steinsbygrenda 27 2110 SLÅSTAD 60.3267, 11.7287 28 / 162
Steinsbygrenda 29 2110 SLÅSTAD 60.3267, 11.7293 28 / 211
Steinsbygrenda 32 2110 SLÅSTAD 60.3259, 11.7274 28 / 84
Steinsbygrenda 36 2110 SLÅSTAD 60.3264, 11.7245 28 / 124
Steinsbygrenda 40 2110 SLÅSTAD 60.3264, 11.7273 28 / 72

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken