Jonsrudvegen 10
2110 SLÅSTAD

Jonsrudvegen 10, 2110 SLÅSTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jonsrudvegen 10, 2110 SLÅSTAD:

  • Postnummer: 2110 SLÅSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 29 / 35 i 0419
  • Grunnkrins: 301 SLÅSTADSETER
  • Valkrins: 1 Slåstad
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad:

Jonsrudvegen

Jonsrudvegen er ein veg i Sør-Odal kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 43.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jonsrudvegen 3 2110 SLÅSTAD 60.3394, 11.7205 29 / 2
Jonsrudvegen 7 2110 SLÅSTAD 60.3390, 11.7217 29 / 32
Jonsrudvegen 10 2110 SLÅSTAD 60.3403, 11.7213 29 / 35
Jonsrudvegen 12 2110 SLÅSTAD 60.3412, 11.7230 29 / 10
Jonsrudvegen 14 2110 SLÅSTAD 60.3401, 11.7218 29 / 23
Jonsrudvegen 18 2110 SLÅSTAD 60.3398, 11.7226 29 / 25
Jonsrudvegen 34 2110 SLÅSTAD 60.3394, 11.7252 28 / 205
Jonsrudvegen 35 2110 SLÅSTAD 60.3389, 11.7248 28 / 153
Jonsrudvegen 41 2110 SLÅSTAD 60.3384, 11.7251 28 / 130
Jonsrudvegen 43 2110 SLÅSTAD 60.3382, 11.7256 28 / 32

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken