Henriksvangen 15
2110 SLÅSTAD

Henriksvangen 15, 2110 SLÅSTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Henriksvangen 15, 2110 SLÅSTAD:

  • Postnummer: 2110 SLÅSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 29 / 19 i 0419
  • Grunnkrins: 301 SLÅSTADSETER
  • Valkrins: 1 Slåstad
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad:

Henriksvangen

Henriksvangen er ein veg i Sør-Odal kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 44.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Henriksvangen 1 2110 SLÅSTAD 60.3467, 11.7165 29 / 27
Henriksvangen 5 2110 SLÅSTAD 60.3465, 11.7161 29 / 29
Henriksvangen 6 2110 SLÅSTAD 60.3459, 11.7145 29 / 31
Henriksvangen 8 2110 SLÅSTAD 60.3458, 11.7150 29 / 65
Henriksvangen 13 2110 SLÅSTAD 60.3465, 11.7156 29 / 30
Henriksvangen 15 2110 SLÅSTAD 60.3467, 11.7158 29 / 19
Henriksvangen 20 2110 SLÅSTAD 60.3463, 11.7137 29 / 22
Henriksvangen 26 2110 SLÅSTAD 60.3453, 11.7125 29 / 12
Henriksvangen 34 2110 SLÅSTAD 60.3466, 11.7115 29 / 6
Henriksvangen 35 2110 SLÅSTAD 60.3465, 11.7103 29 / 47
Henriksvangen 43 2110 SLÅSTAD 60.3459, 11.7106 29 / 57
Henriksvangen 44 2110 SLÅSTAD 60.3458, 11.7112 29 / 18

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken