Våla 14
2110 SLÅSTAD

Våla 14, 2110 SLÅSTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Våla 14, 2110 SLÅSTAD:

  • Postnummer: 2110 SLÅSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 29 / 40 i 0419
  • Grunnkrins: 301 SLÅSTADSETER
  • Valkrins: 1 Slåstad
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad:

Våla

Våla er ein veg i Sør-Odal kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Våla 9 2110 SLÅSTAD 60.3474, 11.7155 29 / 21
Våla 13 2110 SLÅSTAD 60.3475, 11.7148 29 / 49
Våla 14 2110 SLÅSTAD 60.3467, 11.7144 29 / 40
Våla 16 2110 SLÅSTAD 60.3470, 11.7136 29 / 7
Våla 17 2110 SLÅSTAD 60.3475, 11.7145 29 / 7
Våla 24 2110 SLÅSTAD 60.3473, 11.7129 28 / 166
Våla 34 2110 SLÅSTAD 60.3474, 11.7111 28 / 57

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken