Langbakken 18
2110 SLÅSTAD

Langbakken 18, 2110 SLÅSTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Langbakken 18, 2110 SLÅSTAD:

  • Postnummer: 2110 SLÅSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 28 / 122 i 0419
  • Grunnkrins: 301 SLÅSTADSETER
  • Valkrins: 1 Slåstad
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad:

Langbakken

Langbakken er ein veg i Sør-Odal kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Langbakken 5 2110 SLÅSTAD 60.3493, 11.7187 28 / 45
Langbakken 7 2110 SLÅSTAD 60.3497, 11.7151 28 / 227
Langbakken 9 2110 SLÅSTAD 60.3505, 11.7119 28 / 22
Langbakken 13 2110 SLÅSTAD 60.3485, 11.7151 28 / 93
Langbakken 16 2110 SLÅSTAD 60.3478, 11.7139 28 / 98
Langbakken 18 2110 SLÅSTAD 60.3478, 11.7109 28 / 122
Langbakken 23 2110 SLÅSTAD 60.3489, 11.7131 28 / 50
Langbakken 25 2110 SLÅSTAD 60.3490, 11.7099 28 / 88
Langbakken 27 2110 SLÅSTAD 60.3493, 11.7096 28 / 97

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken