Sørskjulstadvegen 56
2100 SKARNES

Sørskjulstadvegen 56, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sørskjulstadvegen 56, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 90 / 60 i 0419
  • Grunnkrins: 202 VESTBY
  • Valkrins: 1 Slåstad
  • Kyrkjesogn: 3120403 Oppstad
  • Tettstad:

Sørskjulstadvegen

Sørskjulstadvegen er ein veg i Sør-Odal kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 56.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sørskjulstadvegen 2 2100 SKARNES 60.2914, 11.6441 90 / 40
Sørskjulstadvegen 22 2100 SKARNES 60.2916, 11.6474 90 / 59
Sørskjulstadvegen 24 2100 SKARNES 60.2915, 11.6480 90 / 46
Sørskjulstadvegen 27 2100 SKARNES 60.2905, 11.6484 89 / 63
Sørskjulstadvegen 28 2100 SKARNES 60.2914, 11.6490 90 / 38
Sørskjulstadvegen 30 2100 SKARNES 60.2925, 11.6468 90 / 37
Sørskjulstadvegen 32 2100 SKARNES 60.2928, 11.6467 90 / 66
Sørskjulstadvegen 34 2100 SKARNES 60.2932, 11.6465 90 / 5
Sørskjulstadvegen 36 2100 SKARNES 60.2943, 11.6500 90 / 63
Sørskjulstadvegen 38 2100 SKARNES 60.2915, 11.6500 90 / 62
Sørskjulstadvegen 40 2100 SKARNES 60.2913, 11.6505 90 / 62
Sørskjulstadvegen 54 2100 SKARNES 60.2921, 11.6534 90 / 16
Sørskjulstadvegen 56 2100 SKARNES 60.2913, 11.6550 90 / 60

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken