Nordskjulstadvegen 13
2100 SKARNES

Nordskjulstadvegen 13, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordskjulstadvegen 13, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 91 / 71 i 0419
  • Grunnkrins: 202 VESTBY
  • Valkrins: 1 Slåstad
  • Kyrkjesogn: 3120403 Oppstad
  • Tettstad:

Nordskjulstadvegen

Nordskjulstadvegen er ein veg i Sør-Odal kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 11 til 70.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordskjulstadvegen 11 2100 SKARNES 60.2956, 11.6437 91 / 21
Nordskjulstadvegen 13 2100 SKARNES 60.2954, 11.6440 91 / 71
Nordskjulstadvegen 48 2100 SKARNES 60.2979, 11.6492 91 / 61
Nordskjulstadvegen 50 2100 SKARNES 60.2973, 11.6502 91 / 46
Nordskjulstadvegen 55 2100 SKARNES 60.2958, 11.6510 91 / 36
Nordskjulstadvegen 67 2100 SKARNES 60.2959, 11.6532 91 / 58
Nordskjulstadvegen 70 2100 SKARNES 60.2965, 11.6532 91 / 42

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken