Slomarka 36
2100 SKARNES

Slomarka 36, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Slomarka 36, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 35 / 57 i 0419
  • Grunnkrins: 303 STRØM
  • Valkrins: 3 Sander
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad:

Slomarka

Slomarka er ein veg i Sør-Odal kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 58.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Slomarka 2 2100 SKARNES 60.2481, 11.7427 35 / 1
Slomarka 3 2100 SKARNES 60.2477, 11.7464 35 / 9
Slomarka 4 2100 SKARNES 60.2482, 11.7432 35 / 1
Slomarka 6 2100 SKARNES 60.2488, 11.7431 35 / 1
Slomarka 9 2100 SKARNES 60.2485, 11.7447 35 / 55
Slomarka 15 2100 SKARNES 60.2495, 11.7467 35 / 58
Slomarka 22 2100 SKARNES 60.2497, 11.7434 35 / 63
Slomarka 25 2100 SKARNES 60.2505, 11.7451 35 / 1
Slomarka 33 2100 SKARNES 60.2509, 11.7434 35 / 1
Slomarka 36 2100 SKARNES 60.2502, 11.7420 35 / 57
Slomarka 57 2100 SKARNES 60.2517, 11.7400 35 / 53
Slomarka 58 2100 SKARNES 60.2505, 11.7386 35 / 65

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken