Brandsrudvegen 20
2340 LØTEN

Brandsrudvegen 20, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brandsrudvegen 20, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 43 / 1 i 0415
  • Grunnkrins: 211 LØTEN
  • Valkrins: 3 LUND
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Brandsrudvegen

Brandsrudvegen er ein veg i Løten kommune med 41 ulike adresser.
Husnummer frå 10 til 270.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brandsrudvegen 10 2340 LØTEN 60.8444, 11.3533 42 / 6
Brandsrudvegen 12 2340 LØTEN 60.8449, 11.3540 44 / 4
Brandsrudvegen 20 2340 LØTEN 60.8460, 11.3495 43 / 1
Brandsrudvegen 22 2340 LØTEN 60.8459, 11.3481 43 / 1
Brandsrudvegen 24 2340 LØTEN 60.8459, 11.3397 43 / 4
Brandsrudvegen 26 2340 LØTEN 60.8483, 11.3385 43 / 6
Brandsrudvegen 28 2340 LØTEN 60.8490, 11.3380 43 / 5
Brandsrudvegen 75 2340 LØTEN 60.8504, 11.3520 45 / 1
Brandsrudvegen 96 2340 LØTEN 60.8521, 11.3498 45 / 7
Brandsrudvegen 98 2340 LØTEN 60.8522, 11.3491 45 / 8
Brandsrudvegen 102 2340 LØTEN 60.8527, 11.3505 45 / 6
Brandsrudvegen 106 2340 LØTEN 60.8533, 11.3504 45 / 4
Brandsrudvegen 110 2340 LØTEN 60.8520, 11.3396 45 / 1
Brandsrudvegen 115 2340 LØTEN 60.8541, 11.3509 46 / 3
Brandsrudvegen 121 2340 LØTEN 60.8545, 11.3515 46 / 8
Brandsrudvegen 130 2340 LØTEN 60.8549, 11.3471 46 / 1
Brandsrudvegen 131 2340 LØTEN 60.8545, 11.3525 46 / 7
Brandsrudvegen 132 2340 LØTEN 60.8548, 11.3464 46 / 1
Brandsrudvegen 133 2340 LØTEN 60.8541, 11.3529 46 / 5
Brandsrudvegen 134 2340 LØTEN 60.8550, 11.3462 46 / 1
Brandsrudvegen 135 2340 LØTEN 60.8534, 11.3535 45 / 2
Brandsrudvegen 178 2340 LØTEN 60.8591, 11.3477 46 / 4
Brandsrudvegen 190 2340 LØTEN 60.8595, 11.3465 46 / 2
Brandsrudvegen 192 2340 LØTEN 60.8591, 11.3359 47 / 5
Brandsrudvegen 193 2340 LØTEN 60.8608, 11.3480 121 / 26
Brandsrudvegen 194 2340 LØTEN 60.8594, 11.3376 47 / 1
Brandsrudvegen 199 2340 LØTEN 60.8608, 11.3454 47 / 6
Brandsrudvegen 210 2340 LØTEN 60.8615, 11.3436 47 / 7
Brandsrudvegen 213 2340 LØTEN 60.8618, 11.3441 121 / 5
Brandsrudvegen 216 2340 LØTEN 60.8619, 11.3432 47 / 4
Brandsrudvegen 225 2340 LØTEN 60.8626, 11.3434 121 / 25
Brandsrudvegen 229 2340 LØTEN 60.8630, 11.3433 121 / 27
Brandsrudvegen 233 2340 LØTEN 60.8632, 11.3433 121 / 24
Brandsrudvegen 237 2340 LØTEN 60.8651, 11.3479 121 / 1
Brandsrudvegen 238 2340 LØTEN 60.8634, 11.3420 47 / 1
Brandsrudvegen 239 2340 LØTEN 60.8655, 11.3490 121 / 1
Brandsrudvegen 240 2340 LØTEN 60.8632, 11.3356 119 / 11
Brandsrudvegen 241 2340 LØTEN 60.8646, 11.3434 121 / 1
Brandsrudvegen 242 2340 LØTEN 60.8640, 11.3419 119 / 10
Brandsrudvegen 250 2340 LØTEN 60.8657, 11.3388 119 / 5
Brandsrudvegen 270 2340 LØTEN 60.8664, 11.3421 119 / 7

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken