Liurveien 56
3282 KVELDE

Liurveien 56, 3282 KVELDE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Liurveien 56, 3282 KVELDE:

  • Postnummer: 3282 KVELDE
  • Gards-/bruksnummer: 2100 / 23 i 0712
  • Grunnkrins: 1101 LYSEBO
  • Valkrins: 7 KVELDE
  • Kyrkjesogn: 4020303 Kvelde
  • Tettstad:

Liurveien

Liurveien er ein veg i Larvik kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 38 til 216.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Liurveien 38 3282 KVELDE 59.1544, 9.9536 2100 / 22
Liurveien 56 3282 KVELDE 59.1550, 9.9526 2100 / 23
Liurveien 148 3282 KVELDE 59.1613, 9.9454 2100 / 31
Liurveien 162 3282 KVELDE 59.1620, 9.9473 2100 / 28
Liurveien 178 3282 KVELDE 59.1626, 9.9494 2100 / 25
Liurveien 192 3282 KVELDE 59.1625, 9.9514 2100 / 7
Liurveien 214 3282 KVELDE 59.1606, 9.9520 2100 / 16
Liurveien 216 3282 KVELDE 59.1599, 9.9515 2100 / 19

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken