Traneveien 7B
1666 ROLVSØY

Traneveien 7B, 1666 ROLVSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Traneveien 7B, 1666 ROLVSØY:

  • Postnummer: 1666 ROLVSØY
  • Gards-/bruksnummer: 727 / 497 i 0106
  • Grunnkrins: 3202 NES
  • Valkrins: 11 Rekustad
  • Kyrkjesogn: 2010401 Rolvsøy
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Traneveien

Traneveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 32 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Traneveien 1 1666 ROLVSØY 59.2606, 11.0185 727 / 208
Traneveien 2 1666 ROLVSØY 59.2605, 11.0178 727 / 257
Traneveien 3 1666 ROLVSØY 59.2607, 11.0180 727 / 229
Traneveien 4 1666 ROLVSØY 59.2603, 11.0176 727 / 265
Traneveien 5 1666 ROLVSØY 59.2609, 11.0183 727 / 228
Traneveien 6 1666 ROLVSØY 59.2601, 11.0175 727 / 289
Traneveien 7A 1666 ROLVSØY 59.2612, 11.0184 727 / 227
Traneveien 7B 1666 ROLVSØY 59.2612, 11.0184 727 / 497
Traneveien 8 1666 ROLVSØY 59.2602, 11.0169 727 / 268
Traneveien 9 1666 ROLVSØY 59.2614, 11.0186 727 / 207
Traneveien 10 1666 ROLVSØY 59.2604, 11.0170 727 / 266
Traneveien 11 1666 ROLVSØY 59.2612, 11.0189 727 / 189
Traneveien 12 1666 ROLVSØY 59.2606, 11.0172 727 / 239
Traneveien 13A 1666 ROLVSØY 59.2617, 11.0189 727 / 188
Traneveien 13B 1666 ROLVSØY 59.2617, 11.0188 727 / 188
Traneveien 14 1666 ROLVSØY 59.2609, 11.0174 727 / 250
Traneveien 15 1666 ROLVSØY 59.2620, 11.0190 727 / 260
Traneveien 16 1666 ROLVSØY 59.2611, 11.0176 727 / 235
Traneveien 17 1666 ROLVSØY 59.2622, 11.0192 727 / 283
Traneveien 18A 1666 ROLVSØY 59.2613, 11.0178 727 / 231
Traneveien 18B 1666 ROLVSØY 59.2613, 11.0178 727 / 369
Traneveien 19 1666 ROLVSØY 59.2621, 11.0198 727 / 308
Traneveien 20 1666 ROLVSØY 59.2615, 11.0180 727 / 230
Traneveien 21 1666 ROLVSØY 59.2623, 11.0200 727 / 55
Traneveien 22 1666 ROLVSØY 59.2618, 11.0183 727 / 187
Traneveien 23 1666 ROLVSØY 59.2625, 11.0199 727 / 317
Traneveien 24 1666 ROLVSØY 59.2621, 11.0185 727 / 254
Traneveien 25 1666 ROLVSØY 59.2624, 11.0194 727 / 353
Traneveien 26 1666 ROLVSØY 59.2623, 11.0188 727 / 282
Traneveien 27 1666 ROLVSØY 59.2626, 11.0196 727 / 354
Traneveien 28 1666 ROLVSØY 59.2625, 11.0189 727 / 351
Traneveien 30 1666 ROLVSØY 59.2627, 11.0191 727 / 352

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken