Gauprørvegen 101
6364 VISTDAL

Gauprørvegen 101, 6364 VISTDAL er ei adresse i Nesset.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gauprørvegen 101, 6364 VISTDAL:

  • Postnummer: 6364 VISTDAL
  • Gards-/bruksnummer: 98 / 14 i 1543 Nesset
  • Grunnkrins: 201 MYKLEBOSTAD
  • Valkrins: 14 VISTDAL
  • Kyrkjesogn: 8050203 Vistdal
  • Tettstad:

Gauprørvegen

Gauprørvegen er ein veg i Nesset kommune med 26 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 410.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gauprørvegen 4 6364 VISTDAL 62.7218, 7.9287 99 / 53
Gauprørvegen 10 6364 VISTDAL 62.7225, 7.9290 99 / 53
Gauprørvegen 20 6364 VISTDAL 62.7227, 7.9306 98 / 5
Gauprørvegen 21 6364 VISTDAL 62.7223, 7.9312 99 / 36
Gauprørvegen 22 6364 VISTDAL 62.7228, 7.9312 98 / 10
Gauprørvegen 99 6364 VISTDAL 62.7264, 7.9409 98 / 20
Gauprørvegen 101 6364 VISTDAL 62.7267, 7.9406 98 / 14
Gauprørvegen 113 6364 VISTDAL 62.7272, 7.9400 98 / 1
Gauprørvegen 115 6364 VISTDAL 62.7275, 7.9399 98 / 1
Gauprørvegen 117 6364 VISTDAL 62.7277, 7.9397 98 / 1
Gauprørvegen 121 6364 VISTDAL 62.7281, 7.9393 98 / 1
Gauprørvegen 137 6364 VISTDAL 62.7292, 7.9384 98 / 1
Gauprørvegen 141 6364 VISTDAL 62.7299, 7.9380 98 / 7
Gauprørvegen 151 6364 VISTDAL 62.7316, 7.9380 98 / 18
Gauprørvegen 153 6364 VISTDAL 62.7321, 7.9377 98 / 8
Gauprørvegen 171 6364 VISTDAL 62.7325, 7.9368 98 / 22
Gauprørvegen 179 6364 VISTDAL 62.7329, 7.9365 99 / 77
Gauprørvegen 181 6364 VISTDAL 62.7331, 7.9364 99 / 42
Gauprørvegen 187 6364 VISTDAL 62.7337, 7.9360 98 / 13
Gauprørvegen 193 6364 VISTDAL 62.7341, 7.9355 98 / 27
Gauprørvegen 226 6364 VISTDAL 62.7366, 7.9319 99 / 44
Gauprørvegen 228 6364 VISTDAL 62.7368, 7.9317 98 / 12
Gauprørvegen 375 6364 VISTDAL 62.7429, 7.9538 97 / 4
Gauprørvegen 391 6364 VISTDAL 62.7442, 7.9558 97 / 2
Gauprørvegen 393 6364 VISTDAL 62.7440, 7.9569 97 / 3
Gauprørvegen 410 6364 VISTDAL 62.7445, 7.9593 97 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken