Sjøvegen 3
6364 VISTDAL

Sjøvegen 3, 6364 VISTDAL er ei adresse i Nesset.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sjøvegen 3, 6364 VISTDAL:

  • Postnummer: 6364 VISTDAL
  • Gards-/bruksnummer: 99 / 14 i 1543 Nesset
  • Grunnkrins: 201 MYKLEBOSTAD
  • Valkrins: 14 VISTDAL
  • Kyrkjesogn: 8050203 Vistdal
  • Tettstad:

Sjøvegen

Sjøvegen er ein veg i Nesset kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sjøvegen 1 6364 VISTDAL 62.7201, 7.9350 99 / 34
Sjøvegen 3 6364 VISTDAL 62.7203, 7.9343 99 / 14
Sjøvegen 5 6364 VISTDAL 62.7206, 7.9358 99 / 79
Sjøvegen 6 6364 VISTDAL 62.7207, 7.9333 99 / 76
Sjøvegen 12 6364 VISTDAL 62.7212, 7.9327 99 / 15
Sjøvegen 14 6364 VISTDAL 62.7214, 7.9325 98 / 17
Sjøvegen 15 6364 VISTDAL 62.7217, 7.9340 99 / 2
Sjøvegen 16 6364 VISTDAL 62.7217, 7.9322 98 / 26
Sjøvegen 17 6364 VISTDAL 62.7217, 7.9331 99 / 45
Sjøvegen 18 6364 VISTDAL 62.7217, 7.9322 98 / 26
Sjøvegen 19 6364 VISTDAL 62.7220, 7.9328 99 / 39
Sjøvegen 20 6364 VISTDAL 62.7218, 7.9321 98 / 26
Sjøvegen 21 6364 VISTDAL 62.7219, 7.9328 99 / 39
Sjøvegen 22 6364 VISTDAL 62.7219, 7.9320 98 / 26
Sjøvegen 24 6364 VISTDAL 62.7220, 7.9319 98 / 26
Sjøvegen 25 6364 VISTDAL 62.7222, 7.9322 98 / 3
Sjøvegen 26 6364 VISTDAL 62.7221, 7.9318 98 / 26
Sjøvegen 28 6364 VISTDAL 62.7223, 7.9317 98 / 26
Sjøvegen 30 6364 VISTDAL 62.7223, 7.9315 98 / 26

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken