Oppheimhamna 2A
3801 BØ I TELEMARK

Oppheimhamna 2A, 3801 BØ I TELEMARK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Oppheimhamna 2A, 3801 BØ I TELEMARK:

  • Postnummer: 3801 BØ I TELEMARK
  • Gards-/bruksnummer: 51 / 465 i 0821
  • Grunnkrins: 205 BREISÅS 1
  • Valkrins: 1 BØ
  • Kyrkjesogn: 5140601 Bø
  • Tettstad:

Oppheimhamna

Oppheimhamna er ein veg i Bø kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Oppheimhamna 1 3801 BØ I TELEMARK 59.4086, 9.0759 47 / 230
Oppheimhamna 2A 3801 BØ I TELEMARK 59.4085, 9.0724 51 / 465
Oppheimhamna 2B 3801 BØ I TELEMARK 59.4086, 9.0725 51 / 465
Oppheimhamna 4 3801 BØ I TELEMARK 59.4089, 9.0726 51 / 23
Oppheimhamna 32 3801 BØ I TELEMARK 59.4089, 9.0758 47 / 229

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken