Hasserheien 29
1664 ROLVSØY

Hasserheien 29, 1664 ROLVSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hasserheien 29, 1664 ROLVSØY:

  • Postnummer: 1664 ROLVSØY
  • Gards-/bruksnummer: 724 / 115 i 0106
  • Grunnkrins: 3204 RØNNINGEN
  • Valkrins: 11 Rekustad
  • Kyrkjesogn: 2010401 Rolvsøy
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Hasserheien

Hasserheien er ein veg i Fredrikstad kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 33.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hasserheien 2 1664 ROLVSØY 59.2678, 11.0062 724 / 115
Hasserheien 3 1664 ROLVSØY 59.2670, 11.0059 724 / 115
Hasserheien 4 1664 ROLVSØY 59.2678, 11.0061 724 / 115
Hasserheien 5 1664 ROLVSØY 59.2671, 11.0060 724 / 115
Hasserheien 6 1664 ROLVSØY 59.2678, 11.0061 724 / 115
Hasserheien 7 1664 ROLVSØY 59.2670, 11.0059 724 / 115
Hasserheien 8 1664 ROLVSØY 59.2678, 11.0062 724 / 115
Hasserheien 9 1664 ROLVSØY 59.2670, 11.0061 724 / 115
Hasserheien 10 1664 ROLVSØY 59.2677, 11.0063 724 / 115
Hasserheien 11 1664 ROLVSØY 59.2669, 11.0060 724 / 115
Hasserheien 12 1664 ROLVSØY 59.2677, 11.0062 724 / 115
Hasserheien 13 1664 ROLVSØY 59.2670, 11.0059 724 / 115
Hasserheien 14 1664 ROLVSØY 59.2676, 11.0062 724 / 115
Hasserheien 15 1664 ROLVSØY 59.2669, 11.0060 724 / 115
Hasserheien 16 1664 ROLVSØY 59.2677, 11.0063 724 / 115
Hasserheien 17 1664 ROLVSØY 59.2669, 11.0059 724 / 115
Hasserheien 18 1664 ROLVSØY 59.2676, 11.0064 724 / 115
Hasserheien 19 1664 ROLVSØY 59.2667, 11.0059 724 / 115
Hasserheien 20 1664 ROLVSØY 59.2676, 11.0063 724 / 115
Hasserheien 21 1664 ROLVSØY 59.2667, 11.0058 724 / 115
Hasserheien 22 1664 ROLVSØY 59.2675, 11.0063 724 / 115
Hasserheien 23 1664 ROLVSØY 59.2667, 11.0059 724 / 115
Hasserheien 24 1664 ROLVSØY 59.2675, 11.0064 724 / 115
Hasserheien 25 1664 ROLVSØY 59.2667, 11.0059 724 / 115
Hasserheien 27 1664 ROLVSØY 59.2666, 11.0058 724 / 115
Hasserheien 29 1664 ROLVSØY 59.2666, 11.0057 724 / 115
Hasserheien 31 1664 ROLVSØY 59.2665, 11.0057 724 / 115
Hasserheien 33 1664 ROLVSØY 59.2665, 11.0058 724 / 115

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken