Bjørnestrand 18A
5111 BREISTEIN

Bjørnestrand 18A, 5111 BREISTEIN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørnestrand 18A, 5111 BREISTEIN:

  • Postnummer: 5111 BREISTEIN
  • Gards-/bruksnummer: 170 / 59 i 1201
  • Grunnkrins: 906 BREISTEIN
  • Valkrins: 31 Nyborg valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad: Bergen

Bjørnestrand

Bjørnestrand er ein veg i Bergen kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 36.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørnestrand 4 5111 BREISTEIN 60.4961, 5.3865 170 / 226
Bjørnestrand 6 5111 BREISTEIN 60.4963, 5.3864 170 / 242
Bjørnestrand 8 5111 BREISTEIN 60.4965, 5.3861 170 / 240
Bjørnestrand 10 5111 BREISTEIN 60.4966, 5.3872 170 / 59
Bjørnestrand 10A 5111 BREISTEIN 60.4966, 5.3868 170 / 59
Bjørnestrand 10B 5111 BREISTEIN 60.4964, 5.3870 170 / 59
Bjørnestrand 12 5111 BREISTEIN 60.4961, 5.3872 170 / 245
Bjørnestrand 13 5111 BREISTEIN 60.4952, 5.3897 170 / 219
Bjørnestrand 14 5111 BREISTEIN 60.4963, 5.3875 170 / 235
Bjørnestrand 15 5111 BREISTEIN 60.4952, 5.3895 170 / 219
Bjørnestrand 16 5111 BREISTEIN 60.4964, 5.3875 170 / 235
Bjørnestrand 17 5111 BREISTEIN 60.4953, 5.3893 170 / 219
Bjørnestrand 18A 5111 BREISTEIN 60.4967, 5.3875 170 / 59
Bjørnestrand 18B 5111 BREISTEIN 60.4968, 5.3873 170 / 59
Bjørnestrand 18C 5111 BREISTEIN 60.4969, 5.3870 170 / 59
Bjørnestrand 19 5111 BREISTEIN 60.4955, 5.3889 170 / 31
Bjørnestrand 20A 5111 BREISTEIN 60.4971, 5.3872 170 / 59
Bjørnestrand 20B 5111 BREISTEIN 60.4970, 5.3874 170 / 59
Bjørnestrand 20C 5111 BREISTEIN 60.4969, 5.3877 170 / 59
Bjørnestrand 21 5111 BREISTEIN 60.4956, 5.3884 170 / 48
Bjørnestrand 22 5111 BREISTEIN 60.4966, 5.3879 170 / 237
Bjørnestrand 23 5111 BREISTEIN 60.4958, 5.3878 170 / 228
Bjørnestrand 24 5111 BREISTEIN 60.4964, 5.3880 170 / 254
Bjørnestrand 25 5111 BREISTEIN 60.4959, 5.3881 170 / 236
Bjørnestrand 26 5111 BREISTEIN 60.4962, 5.3883 170 / 234
Bjørnestrand 27 5111 BREISTEIN 60.4958, 5.3885 170 / 230
Bjørnestrand 28 5111 BREISTEIN 60.4961, 5.3887 170 / 223
Bjørnestrand 30 5111 BREISTEIN 60.4959, 5.3892 170 / 229
Bjørnestrand 32 5111 BREISTEIN 60.4958, 5.3895 170 / 273
Bjørnestrand 36 5111 BREISTEIN 60.4954, 5.3903 170 / 62

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken