Deleveien 5B
1712 GRÅLUM

Deleveien 5B, 1712 GRÅLUM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Deleveien 5B, 1712 GRÅLUM:

  • Postnummer: 1712 GRÅLUM
  • Gards-/bruksnummer: 2048 / 77 i 0105
  • Grunnkrins: 2309 BJØRNSTAD
  • Valkrins: 21 GRÅLUM
  • Kyrkjesogn: 2020401 Tune
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Deleveien

Deleveien er ein veg i Sarpsborg kommune med 81 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 50.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Deleveien 1 1712 GRÅLUM 59.3002, 11.0478 2048 / 102
Deleveien 2 1712 GRÅLUM 59.2998, 11.0477 2048 / 26
Deleveien 3A 1712 GRÅLUM 59.3001, 11.0482 2048 / 101
Deleveien 3B 1712 GRÅLUM 59.3000, 11.0483 2048 / 101
Deleveien 5A 1712 GRÅLUM 59.2999, 11.0488 2048 / 77
Deleveien 5B 1712 GRÅLUM 59.3000, 11.0486 2048 / 77
Deleveien 7 1712 GRÅLUM 59.2998, 11.0492 2048 / 122
Deleveien 10A 1712 GRÅLUM 59.2990, 11.0504 2047 / 242
Deleveien 10B 1712 GRÅLUM 59.2989, 11.0503 2047 / 242
Deleveien 11 1712 GRÅLUM 59.2992, 11.0513 2047 / 255
Deleveien 12 1712 GRÅLUM 59.2990, 11.0509 2047 / 241
Deleveien 15 1712 GRÅLUM 59.2992, 11.0517 2047 / 253
Deleveien 17 1712 GRÅLUM 59.2993, 11.0517 2047 / 235
Deleveien 19 1712 GRÅLUM 59.2994, 11.0521 2047 / 251
Deleveien 21 1712 GRÅLUM 59.2992, 11.0522 2047 / 252
Deleveien 23A 1712 GRÅLUM 59.2991, 11.0523 2047 / 254
Deleveien 23B 1712 GRÅLUM 59.2990, 11.0524 2047 / 4
Deleveien 25A 1712 GRÅLUM 59.2990, 11.0527 2047 / 15
Deleveien 25B 1712 GRÅLUM 59.2990, 11.0527 2047 / 15
Deleveien 25C 1712 GRÅLUM 59.2990, 11.0528 2047 / 15
Deleveien 25D 1712 GRÅLUM 59.2990, 11.0528 2047 / 15
Deleveien 27A 1712 GRÅLUM 59.2990, 11.0530 2047 / 15
Deleveien 27B 1712 GRÅLUM 59.2990, 11.0530 2047 / 15
Deleveien 27C 1712 GRÅLUM 59.2990, 11.0531 2047 / 15
Deleveien 27D 1712 GRÅLUM 59.2990, 11.0531 2047 / 15
Deleveien 29A 1712 GRÅLUM 59.2993, 11.0525 2047 / 15
Deleveien 29B 1712 GRÅLUM 59.2992, 11.0525 2047 / 15
Deleveien 29C 1712 GRÅLUM 59.2992, 11.0527 2047 / 15
Deleveien 29D 1712 GRÅLUM 59.2993, 11.0527 2047 / 15
Deleveien 31A 1712 GRÅLUM 59.2993, 11.0528 2047 / 15
Deleveien 31B 1712 GRÅLUM 59.2993, 11.0529 2047 / 15
Deleveien 31C 1712 GRÅLUM 59.2993, 11.0530 2047 / 15
Deleveien 31D 1712 GRÅLUM 59.2993, 11.0530 2047 / 15
Deleveien 33A 1712 GRÅLUM 59.2995, 11.0523 2047 / 15
Deleveien 33B 1712 GRÅLUM 59.2996, 11.0524 2047 / 15
Deleveien 33C 1712 GRÅLUM 59.2996, 11.0525 2047 / 15
Deleveien 35A 1712 GRÅLUM 59.2996, 11.0528 2047 / 15
Deleveien 35B 1712 GRÅLUM 59.2996, 11.0528 2047 / 15
Deleveien 35C 1712 GRÅLUM 59.2996, 11.0529 2047 / 15
Deleveien 35D 1712 GRÅLUM 59.2996, 11.0530 2047 / 15
Deleveien 35E 1712 GRÅLUM 59.2996, 11.0530 2047 / 15
Deleveien 37A 1712 GRÅLUM 59.2991, 11.0538 2047 / 24
Deleveien 37B 1712 GRÅLUM 59.2992, 11.0538 2047 / 24
Deleveien 37C 1712 GRÅLUM 59.2993, 11.0538 2047 / 24
Deleveien 37D 1712 GRÅLUM 59.2991, 11.0537 2047 / 24
Deleveien 37E 1712 GRÅLUM 59.2992, 11.0536 2047 / 24
Deleveien 37F 1712 GRÅLUM 59.2993, 11.0536 2047 / 24
Deleveien 39A 1712 GRÅLUM 59.2993, 11.0537 2047 / 24
Deleveien 39B 1712 GRÅLUM 59.2994, 11.0537 2047 / 24
Deleveien 39C 1712 GRÅLUM 59.2994, 11.0537 2047 / 24
Deleveien 39D 1712 GRÅLUM 59.2993, 11.0535 2047 / 24
Deleveien 39E 1712 GRÅLUM 59.2994, 11.0535 2047 / 24
Deleveien 39F 1712 GRÅLUM 59.2994, 11.0535 2047 / 24
Deleveien 40A 1712 GRÅLUM 59.2981, 11.0549 2047 / 274
Deleveien 40B 1712 GRÅLUM 59.2981, 11.0548 2047 / 274
Deleveien 40C 1712 GRÅLUM 59.2982, 11.0549 2047 / 274
Deleveien 40D 1712 GRÅLUM 59.2980, 11.0548 2047 / 274
Deleveien 40E 1712 GRÅLUM 59.2981, 11.0547 2047 / 274
Deleveien 40F 1712 GRÅLUM 59.2982, 11.0547 2047 / 274
Deleveien 42A 1712 GRÅLUM 59.2982, 11.0549 2047 / 274
Deleveien 42B 1712 GRÅLUM 59.2983, 11.0548 2047 / 274
Deleveien 42C 1712 GRÅLUM 59.2983, 11.0548 2047 / 274
Deleveien 42D 1712 GRÅLUM 59.2982, 11.0547 2047 / 274
Deleveien 42E 1712 GRÅLUM 59.2983, 11.0547 2047 / 274
Deleveien 42F 1712 GRÅLUM 59.2983, 11.0547 2047 / 274
Deleveien 44A 1712 GRÅLUM 59.2980, 11.0543 2047 / 274
Deleveien 44B 1712 GRÅLUM 59.2980, 11.0543 2047 / 274
Deleveien 44C 1712 GRÅLUM 59.2980, 11.0542 2047 / 274
Deleveien 44D 1712 GRÅLUM 59.2981, 11.0542 2047 / 274
Deleveien 46A 1712 GRÅLUM 59.2981, 11.0544 2047 / 274
Deleveien 46B 1712 GRÅLUM 59.2982, 11.0543 2047 / 274
Deleveien 46C 1712 GRÅLUM 59.2981, 11.0542 2047 / 274
Deleveien 46D 1712 GRÅLUM 59.2982, 11.0542 2047 / 274
Deleveien 48A 1712 GRÅLUM 59.2984, 11.0544 2047 / 274
Deleveien 48B 1712 GRÅLUM 59.2985, 11.0544 2047 / 274
Deleveien 48C 1712 GRÅLUM 59.2984, 11.0542 2047 / 274
Deleveien 48D 1712 GRÅLUM 59.2985, 11.0542 2047 / 274
Deleveien 50A 1712 GRÅLUM 59.2985, 11.0543 2047 / 274
Deleveien 50B 1712 GRÅLUM 59.2986, 11.0543 2047 / 274
Deleveien 50C 1712 GRÅLUM 59.2985, 11.0542 2047 / 274
Deleveien 50D 1712 GRÅLUM 59.2986, 11.0542 2047 / 274

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken