Stavlandsvegen 193
5430 BREMNES

Stavlandsvegen 193, 5430 BREMNES er ei adresse i Bømlo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stavlandsvegen 193, 5430 BREMNES:

  • Postnummer: 5430 BREMNES
  • Gards-/bruksnummer: 97 / 80 i 1219 Bømlo
  • Grunnkrins: 508 BREKKE
  • Valkrins: 3 MELING
  • Kyrkjesogn: 7050803 Bremnes
  • Tettstad:

Stavlandsvegen

Stavlandsvegen er ein veg i Bømlo kommune med 72 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 220.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stavlandsvegen 1 5430 BREMNES 59.7934, 5.1720 109 / 412
Stavlandsvegen 3 5430 BREMNES 59.7933, 5.1718 109 / 294
Stavlandsvegen 5 5430 BREMNES 59.7934, 5.1715 109 / 281
Stavlandsvegen 7 5430 BREMNES 59.7935, 5.1716 109 / 281
Stavlandsvegen 9 5430 BREMNES 59.7936, 5.1716 109 / 234
Stavlandsvegen 11 5430 BREMNES 59.7935, 5.1712 109 / 272
Stavlandsvegen 15 5430 BREMNES 59.7935, 5.1710 109 / 272
Stavlandsvegen 17 5430 BREMNES 59.7935, 5.1709 109 / 272
Stavlandsvegen 19 5430 BREMNES 59.7935, 5.1707 109 / 272
Stavlandsvegen 21 5430 BREMNES 59.7934, 5.1707 109 / 272
Stavlandsvegen 23 5430 BREMNES 59.7934, 5.1709 109 / 272
Stavlandsvegen 25 5430 BREMNES 59.7934, 5.1710 109 / 272
Stavlandsvegen 27 5430 BREMNES 59.7934, 5.1711 109 / 272
Stavlandsvegen 29 5430 BREMNES 59.7934, 5.1712 109 / 272
Stavlandsvegen 31 5430 BREMNES 59.7935, 5.1702 109 / 411
Stavlandsvegen 42 5430 BREMNES 59.7931, 5.1684 109 / 587
Stavlandsvegen 45 5430 BREMNES 59.7938, 5.1678 109 / 51
Stavlandsvegen 53 5430 BREMNES 59.7922, 5.1649 108 / 26
Stavlandsvegen 54 5430 BREMNES 59.7917, 5.1657 108 / 14
Stavlandsvegen 55 5430 BREMNES 59.7921, 5.1640 108 / 96
Stavlandsvegen 56 5430 BREMNES 59.7904, 5.1659 108 / 121
Stavlandsvegen 57 5430 BREMNES 59.7923, 5.1643 108 / 70
Stavlandsvegen 58 5430 BREMNES 59.7911, 5.1657 108 / 73
Stavlandsvegen 59 5430 BREMNES 59.7926, 5.1629 108 / 106
Stavlandsvegen 61 5430 BREMNES 59.7924, 5.1631 108 / 107
Stavlandsvegen 63 5430 BREMNES 59.7922, 5.1637 108 / 63
Stavlandsvegen 64 5430 BREMNES 59.7916, 5.1637 108 / 27
Stavlandsvegen 65 5430 BREMNES 59.7921, 5.1627 108 / 45
Stavlandsvegen 67A 5430 BREMNES 59.7923, 5.1627 108 / 131
Stavlandsvegen 67B 5430 BREMNES 59.7923, 5.1626 108 / 179
Stavlandsvegen 69A 5430 BREMNES 59.7925, 5.1623 108 / 178
Stavlandsvegen 69B 5430 BREMNES 59.7925, 5.1622 108 / 178
Stavlandsvegen 71A 5430 BREMNES 59.7921, 5.1620 108 / 134
Stavlandsvegen 71B 5430 BREMNES 59.7920, 5.1620 108 / 133
Stavlandsvegen 75 5430 BREMNES 59.7921, 5.1616 108 / 202
Stavlandsvegen 77 5430 BREMNES 59.7923, 5.1618 108 / 125
Stavlandsvegen 79 5430 BREMNES 59.7924, 5.1612 108 / 203
Stavlandsvegen 81 5430 BREMNES 59.7926, 5.1613 108 / 200
Stavlandsvegen 83A 5430 BREMNES 59.7926, 5.1617 108 / 196
Stavlandsvegen 83B 5430 BREMNES 59.7927, 5.1617 108 / 196
Stavlandsvegen 85 5430 BREMNES 59.7929, 5.1615 108 / 197
Stavlandsvegen 87 5430 BREMNES 59.7932, 5.1618 108 / 198
Stavlandsvegen 89 5430 BREMNES 59.7934, 5.1617 108 / 19
Stavlandsvegen 91 5430 BREMNES 59.7935, 5.1613 108 / 194
Stavlandsvegen 93 5430 BREMNES 59.7921, 5.1591 108 / 72
Stavlandsvegen 94 5430 BREMNES 59.7916, 5.1585 108 / 122
Stavlandsvegen 95 5430 BREMNES 59.7924, 5.1594 108 / 9
Stavlandsvegen 96 5430 BREMNES 59.7916, 5.1578 108 / 85
Stavlandsvegen 98 5430 BREMNES 59.7914, 5.1579 108 / 142
Stavlandsvegen 99 5430 BREMNES 59.7927, 5.1596 108 / 206
Stavlandsvegen 100 5430 BREMNES 59.7913, 5.1573 108 / 44
Stavlandsvegen 102 5430 BREMNES 59.7912, 5.1566 108 / 108
Stavlandsvegen 104 5430 BREMNES 59.7917, 5.1564 108 / 98
Stavlandsvegen 108 5430 BREMNES 59.7919, 5.1579 108 / 207
Stavlandsvegen 109 5430 BREMNES 59.7929, 5.1592 108 / 32
Stavlandsvegen 111 5430 BREMNES 59.7936, 5.1593 108 / 42
Stavlandsvegen 113 5430 BREMNES 59.7934, 5.1585 108 / 183
Stavlandsvegen 115 5430 BREMNES 59.7933, 5.1589 108 / 39
Stavlandsvegen 181 5430 BREMNES 59.7940, 5.1448 97 / 75
Stavlandsvegen 183 5430 BREMNES 59.7940, 5.1449 97 / 72
Stavlandsvegen 185 5430 BREMNES 59.7942, 5.1456 97 / 71
Stavlandsvegen 189 5430 BREMNES 59.7946, 5.1456 97 / 73
Stavlandsvegen 191 5430 BREMNES 59.7944, 5.1451 97 / 77
Stavlandsvegen 193 5430 BREMNES 59.7944, 5.1450 97 / 80
Stavlandsvegen 195 5430 BREMNES 59.7942, 5.1445 97 / 76
Stavlandsvegen 197 5430 BREMNES 59.7942, 5.1443 97 / 78
Stavlandsvegen 201 5430 BREMNES 59.7938, 5.1432 102 / 22
Stavlandsvegen 203 5430 BREMNES 59.7937, 5.1420 102 / 37
Stavlandsvegen 211 5430 BREMNES 59.7951, 5.1416 103 / 34
Stavlandsvegen 213 5430 BREMNES 59.7947, 5.1420 102 / 51
Stavlandsvegen 215 5430 BREMNES 59.7945, 5.1414 102 / 52
Stavlandsvegen 220 5430 BREMNES 59.7927, 5.1404 102 / 36

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken