Vrengenveien 13A
4824 BJORBEKK

Vrengenveien 13A, 4824 BJORBEKK er ei adresse i Arendal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vrengenveien 13A, 4824 BJORBEKK:

  • Postnummer: 4824 BJORBEKK
  • Gards-/bruksnummer: 436 / 758 i 0906 Arendal
  • Grunnkrins: 4204 ASDAL/VRENGEN
  • Valkrins: 9 HISØY
  • Kyrkjesogn: 5070601 Øyestad
  • Tettstad: Arendal

Vrengenveien

Vrengenveien er ein veg i Arendal kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vrengenveien 3A 4824 BJORBEKK 58.4406, 8.7109 436 / 754
Vrengenveien 3B 4824 BJORBEKK 58.4406, 8.7110 436 / 754
Vrengenveien 5A 4824 BJORBEKK 58.4408, 8.7107 436 / 755
Vrengenveien 5B 4824 BJORBEKK 58.4408, 8.7108 436 / 755
Vrengenveien 7A 4824 BJORBEKK 58.4403, 8.7114 436 / 758
Vrengenveien 7B 4824 BJORBEKK 58.4403, 8.7115 436 / 758
Vrengenveien 7C 4824 BJORBEKK 58.4404, 8.7115 436 / 758
Vrengenveien 7D 4824 BJORBEKK 58.4404, 8.7116 436 / 758
Vrengenveien 9A 4824 BJORBEKK 58.4402, 8.7117 436 / 758
Vrengenveien 9B 4824 BJORBEKK 58.4402, 8.7117 436 / 758
Vrengenveien 9C 4824 BJORBEKK 58.4403, 8.7118 436 / 758
Vrengenveien 9D 4824 BJORBEKK 58.4403, 8.7118 436 / 758
Vrengenveien 11A 4824 BJORBEKK 58.4401, 8.7121 436 / 758
Vrengenveien 11B 4824 BJORBEKK 58.4401, 8.7121 436 / 758
Vrengenveien 11C 4824 BJORBEKK 58.4401, 8.7121 436 / 758
Vrengenveien 11D 4824 BJORBEKK 58.4402, 8.7122 436 / 758
Vrengenveien 13A 4824 BJORBEKK 58.4397, 8.7136 436 / 758
Vrengenveien 13B 4824 BJORBEKK 58.4398, 8.7135 436 / 758
Vrengenveien 15A 4824 BJORBEKK 58.4396, 8.7137 436 / 758
Vrengenveien 15B 4824 BJORBEKK 58.4396, 8.7137 436 / 758
Vrengenveien 15C 4824 BJORBEKK 58.4396, 8.7137 436 / 758
Vrengenveien 15D 4824 BJORBEKK 58.4396, 8.7138 436 / 758

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken