Kadettangen 18B
1337 SANDVIKA

Kadettangen 18B, 1337 SANDVIKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kadettangen 18B, 1337 SANDVIKA:

  • Postnummer: 1337 SANDVIKA
  • Gards-/bruksnummer: 7 / 4 i 0219
  • Grunnkrins: 1416 SANDVIKA-VALLER
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Kadettangen

Kadettangen er ein veg i Bærum kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 12 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kadettangen 12 1337 SANDVIKA 59.8890, 10.5286 7 / 4
Kadettangen 14 1337 SANDVIKA 59.8887, 10.5281 7 / 4
Kadettangen 18 1337 SANDVIKA 59.8888, 10.5277 7 / 4
Kadettangen 18B 1337 SANDVIKA 59.8885, 10.5279 7 / 4
Kadettangen 22 1337 SANDVIKA 59.8891, 10.5279 7 / 4
Kadettangen 24 1337 SANDVIKA 59.8893, 10.5281 7 / 4
Kadettangen 26 1337 SANDVIKA 59.8893, 10.5278 7 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken