Sundet 28
3950 BREVIK

Sundet 28, 3950 BREVIK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sundet 28, 3950 BREVIK:

  • Postnummer: 3950 BREVIK
  • Gards-/bruksnummer: 33 / 72 i 0805
  • Grunnkrins: 210 ØYENE
  • Valkrins: 13 SANDØYA/ØYENE
  • Kyrkjesogn: 5100703 Eidanger
  • Tettstad:

Sundet

Sundet er ein veg i Porsgrunn kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 44.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sundet 1 3950 BREVIK 59.0462, 9.7323 33 / 44
Sundet 2 3950 BREVIK 59.0463, 9.7330 33 / 283
Sundet 4 3950 BREVIK 59.0461, 9.7332 33 / 130
Sundet 5 3950 BREVIK 59.0459, 9.7323 33 / 96
Sundet 6 3950 BREVIK 59.0459, 9.7325 33 / 142
Sundet 8A 3950 BREVIK 59.0455, 9.7324 33 / 35
Sundet 8B 3950 BREVIK 59.0455, 9.7325 33 / 35
Sundet 8C 3950 BREVIK 59.0457, 9.7324 33 / 35
Sundet 9 3950 BREVIK 59.0457, 9.7315 33 / 78
Sundet 10 3950 BREVIK 59.0453, 9.7325 33 / 113
Sundet 13 3950 BREVIK 59.0452, 9.7319 33 / 75
Sundet 14 3950 BREVIK 59.0457, 9.7329 33 / 219
Sundet 15 3950 BREVIK 59.0454, 9.7332 33 / 95
Sundet 17 3950 BREVIK 59.0450, 9.7332 33 / 67
Sundet 18 3950 BREVIK 59.0461, 9.7340 33 / 55
Sundet 20 3950 BREVIK 59.0457, 9.7340 33 / 140
Sundet 21 3950 BREVIK 59.0448, 9.7336 33 / 333
Sundet 22 3950 BREVIK 59.0454, 9.7341 33 / 188
Sundet 23 3950 BREVIK 59.0444, 9.7332 33 / 67
Sundet 24 3950 BREVIK 59.0457, 9.7346 33 / 420
Sundet 25 3950 BREVIK 59.0443, 9.7337 33 / 311
Sundet 26 3950 BREVIK 59.0448, 9.7341 33 / 411
Sundet 27 3950 BREVIK 59.0440, 9.7340 33 / 330
Sundet 28 3950 BREVIK 59.0451, 9.7346 33 / 72
Sundet 29 3950 BREVIK 59.0442, 9.7342 33 / 157
Sundet 30 3950 BREVIK 59.0451, 9.7350 33 / 419
Sundet 32 3950 BREVIK 59.0450, 9.7356 33 / 108
Sundet 36 3950 BREVIK 59.0445, 9.7357 33 / 222
Sundet 44 3950 BREVIK 59.0439, 9.7350 33 / 298

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken